ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

27.08.2001

Київ

№365

 

Про затвердження форми державної статистичної звітності із статистики основних засобів та Інструкції про порядок її складання

 

 

 

 

На виконання статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою подальшого удосконалення державної статистичної звітності із статистики основних засобів

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державної статистичної звітності N 11-ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)" та Інструкцію щодо її складання (додаються).

2. Затверджені форму та Інструкцію ввести в дію, починаючи зі звіту за 2001 рік.

3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики виробництва (Луценко Н. Г.):

3.1. Передати управлінню справами затверджені оригінали бланка державної статистичної звітності та Інструкції для тиражування.

3.2. Спільно з Головним міжрегіональним управлінням статистики у м. Києві (Сидоренко М. М.) внести відповідні зміни до постановки задачі за формою N 11-ОЗ.

3.3. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою державної статистичної звітності за формою, затвердженою у п. 1 наказу.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т. В.) забезпечити фінансування виготовлення бланків форми державної статистичної звітності та Інструкції.

5. Управлінню справами (Москот В.Ф.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням, тиражуванням та розсиланням бланків зазначеної форми та Інструкції на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Сидоренко М. М.) здійснювати розробку та зведення даних звітів затвердженої форми державної статистичної звітності, одержаних від Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики, згідно з Планом державних статистичних спостережень.

7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві звітів в установлені терміни.

8. Скасувати накази:

8.1. Мінстату України від 11.10.96 N 304 "Про затвердження державної статистичної звітності по основних фондах за формою N 11-ОФ" у частині затвердження Інструкції по заповненню зазначеної форми.

8.2. Держкомстату України:

від 26.12.97 N 112 "Про затвердження форми державної статистичної звітності N 11-ОФ "Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) за 1997 рік" у частині затвердження Методологічних пояснень по складанню форми;

від 31.07.2000 N 257 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з статистики будівництва та основних фондів" у частині затвердження форми державної статистичної звітності N 11-ОФ.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Шишкіну К. М.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко