ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

17.09.2001

Київ

383

 

Про затвердження форм облікової та звітної документації із статистики цін

 

 

 

 

На виконання статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою удосконалення статистичного спостереження за цінами

  

Н А К А З У Ю:

  

1. Затвердити форми державної статистичної звітності:

№1-ціни (пром) - місячна "Звіт про ціни виробників промислової продукції";

№1-ціни (буд) - місячна "Звіт про ціни придбання матеріалів у будівництві".

 

2. Затвердити форми первинної облікової документації із статистики цін:

"Бланк реєстрації цін на споживчі товари (послуги)" - місячна;

№1-ті - місячна "Розрахунок середніх цін та індивідуальних індексів цін на споживчі товари";

№1-пі - місячна "Розрахунок середніх цін та індивідуальних індексів цін і тарифів на послуги".

 

3. Форми державної статистичної звітності № 1-ціни (пром) - місячна та № 1-ціни (буд) - місячна ввести в дію з 1 січня 2002 року.

Форми первинної облікової документації № 1-ті (місячна), № 1-пі (місячна) та "Бланк реєстрації цін на споживчі товари (послуги)" - місячна ввести в дію з 1 жовтня 2001 року.

 

4. Управлінню статистики цін (Драговоз О. М.):

4.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати управлінню справами у визначений термін оригінали бланків, затверджених форм державної статистичної звітності та форм первинної облікової документації для їх тиражування;

4.2. Підготувати і подати Львівському обласному управлінню статистики зміни і доповнення до постановки задачі для електронної обробки первинної облікової документації за формами № 1-ті (місячна) та № 1-пі (місячна);

4.3. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою статистичної звітності за вказаними формами.

 

5. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування виготовлення зазначених бланків.

 

6. Управлінню справами (Москот В. Ф.) забезпечити контроль за своєчасним тиражуванням та доставкою бланків вказаних форм на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь статистики.

 

7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики розповсюдити форми статистичної звітності та забезпечити в установленому порядку збір, розробку і надання Держкомстату України звітів в установлені терміни.

 

8. Головному  міжрегіональному  управлінню  статистики у м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити в терміни, передбачені Держкомстатом України, збір та розробку даних за затвердженими формами державної статистичної звітності та первинної облікової документації.

 

9. Скасувати наказ Держкомстату України від 01.07.1998 р. № 242.

 

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Остапчука Ю. М.

 

 

 

 

 

В. о. Голови Комітету

В. А. Головко