ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

28.09.2001

Київ

№ 398

 

 

 

Про затвердження форм державної статистичної звітності з праці

 

  

 Із змінами і доповненнями, внесеними

наказом Державного комітету статистики України

від 21 липня 2003 року N 224

 

(З 1 січня 2007 року цей наказ втратить чинність згідно з наказом

Державного комітету статистики України від 30 червня 2006 року N 291)

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою удосконалення форм державної статистичної звітності з праці наказую:

 

1. Затвердити форми державної статистичної звітності, що додаються, та ввести в дію починаючи зі звіту:

 

за 2001 рік:

- N 1-РС поштова "Звіт про витрати на утримання робочої сили за 200_ рік";

 

за січень 2002 року:

- форму N 1-ПВ термінова - місячна скасовано

 (згідно з наказом Державного комітету

статистики України від 21.07.2003 р. N 224)

 

за I квартал 2002 року:

- форму 1-ПВ термінова - квартальна скасовано

 (згідно з наказом Державного комітету

статистики України від 21.07.2003 р. N 224)

 

2. Поширити форми поточної державної статистичної звітності, затверджені в пункті 1 цього наказу, на всі юридичні особи та їх відокремлені підрозділи, незалежно від форм власності і організаційно-правових форм господарювання.

 

3. Управлінню статистики праці (Григорович Н. В.):

3.1. Передати управлінню справами оригінали бланків форм державної статистичної звітності, затверджених у пункті 1, для тиражування.

3.2. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою державної статистичної звітності за вищезазначеними формами.

 

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т. В.) забезпечити фінансування виготовлення тиражу бланків форм, затверджених у пункті 1.

 

5. Управлінню справами (Москот В. Ф.) забезпечити контроль за своєчасним тиражуванням і розсиланням бланків форм, затверджених у пункті 1, на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

 

6. Головному. міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Сидоренко  М. М.):

6.1. Здійснити розробку програмного забезпечення КЕОІ за формами N 1-ПВ термінова - місячна, N 1-ПВ термінова - квартальна у грудні 2001 р. та передати його у промислову експлуатацію у січні 2002 р. і у березні 2002 р. відповідно.

6.2. Забезпечити розробку та зведення даних звітів затверджених форм державної статистичної звітності, одержаних від Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики згідно з Планом державних статистичних спостережень.

 

7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві звітів у терміни, що визначені Планом державних статистичних спостережень.

 

8. Скасувати накази Держкомстату України:

- від 22.11.2000 р. N 374 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з праці" в частині затвердження форм N 1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці", N 1-ПВ термінова - місячна (зведена) "Зведений звіт з праці";

- від 08.07.97 р. N 169 "Про затвердження Анкети обстеження робочої сили та витрат на її утримання за 1996 рік".

 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Власенко Н. С.

 

 

 

 

 Голова

 О. Г. Осауленко