ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

     07.03.2002

Київ

№  113

 

Про затвердження методичних вказівок щодо розрахунку доходів та витрат населення України

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну статистику” та з метою забезпечення доступності, гласності і відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені методичною комісією Держкомстату "Методичні вказівки щодо розрахунку доходів та витрат населення України" (додається).

2. Управлінню національних рахунків (Нікітіній І.М.):

2.1 Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування у практичній роботі зазначених методичних вказівок на державному рівні.

2.2 Направити у десятиденний термін затверджені даним наказом "Методичні вказівки щодо розрахунку доходів та витрат населення України" на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики до відома.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови комітету Головка В.А.

 

 

Голова комітету
О.Г.Осауленко