ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

27.12.2002

Київ

№ 464/1343

 

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 4-ТЗ "Звіт про кількість та технічний стан автомобілів, автобусів, мототранспорту і причепів (напівпричепів)"

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та Указу Президента України від 11 лютого 2000 р. N 207/2000 "Про вдосконалення діяльності державних органів, роботи державних службовців та підвищення ефективності використання бюджетних коштів", з метою ліквідації дублювання обліку автомобільних транспортних засобів в органах державної статистики та Міністерства внутрішніх справ

 

наказуємо:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження N 4-ТЗ "Звіт про кількість та технічний стан автомобілів, автобусів, мототранспорту і причепів (напівпричепів)", поштову-річну, що додається.

 2. Форму державного статистичного спостереження N 4-ТЗ "Звіт про кількість та технічний стан автомобілів, автобусів, мототранспорту і причепів (напівпричепів)" ввести в дію з 1 серпня 2003 р.

 3. Начальникам Головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях та місті Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС), начальникам територіальних органів внутрішніх справ:

 3.1. Забезпечити доведення до працівників підрозділів Державтоінспекції вимог наказу про затвердження форми державного статистичного спостереження N 4-ТЗ "Звіт про кількість та технічний стан автомобілів, автобусів, мототранспорту і причепів (напівпричепів)".

 3.2. Включити до планів проведення занять зі службової підготовки працівників підрозділів Державтоінспекції питання щодо порядку збору інформації та заповнення форми державного статистичного спостереження N 4-ТЗ "Звіт про кількість та технічний стан автомобілів, автобусів, мототранспорту і причепів (напівпричепів)", дотримання при цьому вимог чинного законодавства.

 3.3. Для попередження фактів зазначення неповної або неправильної інформації при заповненні форми державного статистичного спостереження N 4-ТЗ "Звіт про кількість та технічний стан автомобілів, автобусів, мототранспорту і причепів (напівпричепів)" щороку проводити звірки картотек з реєстраційно-екзаменаційними підрозділами Державтоінспекції.

 4. Начальнику Департаменту державної автомобільної інспекції Міленіну О. Л. МВС України забезпечити:

 4.1. Своєчасний збір та обробку інформації згідно з формою державного статистичного спостереження N 4-ТЗ "Звіт про кількість та технічний стан автомобілів, автобусів, мототранспорту і причепів (напівпричепів)".

 4.2. Формування зведеного звіту в цілому по Україні, у розрізі регіонів і окремо звіту по транспортних засобах фізичних осіб у цілому по Україні та у розрізі регіонів за формою N 4-ТЗ, його щорічне надання Державному комітету статистики України до 30 січня.

 5. Начальнику Науково-дослідного центру з безпеки дорожнього руху Душніку В. Ф. МВС України до 1 квітня 2003 р. організувати розроблення відповідного програмного забезпечення для автоматизованого обліку даних звіту за формою N 4-ТЗ та забезпечити його впровадження і ефективне використання в підрозділах Державтоінспекції ГУМВС, УМВС.

 6. Начальникам управлінь (відділів) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС забезпечити надання інформації згідно з формою N 4-ТЗ за запитами територіальних органів державної статистики на паперових носіях та в електронному вигляді.

 7. Скасувати наказ Держкомстату України від 1 липня 1998 р. N 238 "Про затвердження форм державної статистичної звітності про наявність автомобільного транспорту".

 8. Контроль за виконанням наказу покласти з боку Держкомстату України на заступника Голови Комітету Власенко Н. С., з боку МВС України - на начальника департаменту Державної автомобільної інспекції Міленіна О. Л.

 

 

 

Голова Державного комітету

статистики України 

О. Осауленко 

 

Міністр внутрішніх справ

України 

Ю. Смирнов