ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

09.06.2003

Київ

171/166/152

 

 

 

Про удосконалення обліку виробництва продукції рослинництва

 

 

 

Наказ Державного комітету статистики України,

Міністерства аграрної політики України,

Державного комітету України по земельних ресурсах

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

1 липня 2003 р. за N 533/7854

 

З метою подальшого удосконалення системи обліку урожаю та урожайності сільськогосподарських культур, на виконання Указів Президента України від 3 грудня 1999 року "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" та від 19 травня 2003 року "Про додаткові заходи щодо стабілізації ринку зерна", а також доручень Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2002 року N 17527/97 та від 22 травня 2003 року N 30316

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Установити, що статистичний облік виробництва сільськогосподарськими підприємствами - юридичними особами продукції рослинництва здійснюється на основі затвердженої Держкомстатом методології за такою схемою:

 

1.1. Усі юридичні особи або їх філії, які займаються виробництвом продукції сільського господарства та мають сільськогосподарські угіддя незалежно від розміру господарства, форм власності й господарювання, подають органам державної статистики за місцезнаходженням земельної ділянки річні форми державних статистичних спостережень про посівні площі (N 4-сг "Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 200_ року"), обсяги виробництва продукції рослинництва (N 29-сг "Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур").

 

1.2. Всі великі та середні сільськогосподарські підприємства (юридичні особи, що займаються сільськогосподарським виробництвом, або їх філії незалежно від форм власності та господарювання, які мають у своєму користуванні 100 га сільськогосподарських угідь і більше) щомісяця подають органам державної статистики за місцезнаходженням земельної ділянки такі форми державних статистичних спостережень: N 3-сг "Звіт про сівбу та наявність насіння ярих культур", N 7-сг "Звіт про хід збирання урожаю, наявність насіння озимих культур та проведення інших польових робіт".

 

1.3. Щодо малих сільськогосподарських підприємств (господарств, що мають у своєму користуванні менше 100 га сільськогосподарських угідь), які не подають оперативну (місячну) звітність, органи державної статистики проводять щомісячні розрахунки основних показників форм державних статистичних спостережень N 3-сг та N 7-сг у цілому по регіону (області) з використанням розробленої Держкомстатом методології на основі даних про посівні площі в цих господарствах, оперативної звітності великих та середніх господарств, а також вибіркових обстежень урожайності в малих сільськогосподарських підприємствах з дотриманням конфіденційності первинної інформації.

 

1.4. Остаточний валовий збір зернових культур у малих сільськогосподарських підприємствах обліковується на підставі їх заключного звіту за формою N 29-сг та відповідних коригувань показників середньої урожайності сільськогосподарських культур, що здійснюються органами державної статистики (обласними управліннями) за затвердженою Держкомстатом методологією на основі даних вибіркових обстежень урожайності.

 

2. Зважаючи на міжнародний статистичний досвід, поточну та прогнозну ситуацію в галузі сільського господарства, а також необхідність порівнянності показників у динаміці, зберегти в цілому існуючу на сьогодні систему обліку урожаю сільськогосподарських культур у господарствах населення, в основі якої лежать дані перепису посівних площ, погосподарського обліку та вибіркового обстеження домогосподарств у сільській місцевості, з внесенням до неї таких змін:

 

2.1. Удосконалити методологію та організацію проведення вибіркового обстеження шляхом покращення дизайну вибірки, здійснення додаткової стратифікації (групування) районів за якістю землі та їх природно-господарськими характеристиками, реорганізації мережі обліковців, забезпечення конфіденційності первинних даних.

 

2.2. На основі вищевказаних джерел інформації та затвердженої Держкомстатом методології органами державної статистики проводяться щомісячні розрахунки основних показників форм державних статистичних спостережень N 3-сг та N 7-сг щодо населення та всіх категорій господарств у цілому по регіону (області), при цьому розрахункові (попередні) показники оперативного обліку сільськогосподарського виробництва в господарствах населення уточнюються при остаточному обліку посівних площ та урожаю сільськогосподарських культур.

 

2.3. Запровадити, починаючи зі звіту за 2003 рік, проведення перерахунку остаточного валового збору зернових у господарствах населення з первинно-оприбуткованої ваги у вагу після доробки за коефіцієнтами, що склалися в сільгосппідприємствах.

 

3. З метою забезпечення впровадження вищевказаної системи статистичного обліку виробництва продукції рослинництва та удосконалення статистики реалізації сільськогосподарської продукції Управлінню статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держкомстату (Прокопенко О. М.):

 

3.1. Розробити до 15 липня 2003 року методологію проведення вибіркових обстежень урожайності в малих сільськогосподарських підприємствах та методику проведення щомісячних розрахунків основних показників форм державних статистичних спостережень N 3-сг та N 7-сг по підприємствах, які не подають оперативну звітність.

 

3.2. Підготувати до 20 липня поточного року наказ Держкомстату щодо затвердження методики щомісячних розрахунків основних показників виробництва продукції рослинництва в господарствах населення та в усіх категоріях господарств у цілому по регіону (області), а до 31 жовтня - щодо методики розрахунку відповідних показників остаточного обліку урожаю.

 

3.3. Завершити у липні 2003 року вказані в п. 2 цього наказу роботи з удосконалення організації та методології проведення вибіркового обстеження домогосподарств у сільській місцевості з питань їх сільськогосподарської діяльності.

 

3.4. Підготувати до 31 жовтня 2003 року методику проведення коригування даних остаточного обліку урожаю в малих сільськогосподарських підприємствах.

 

3.5. Запровадити з 10 липня 2003 року щомісячний моніторинг обсягів та середніх цін реалізації зерна сільськогосподарськими підприємствами.

 

3.6. Розробити до 1 грудня 2003 року методику розрахунку обсягів реалізації сільськогосподарської продукції господарствами всіх категорій.

 

4. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва (Сорока В. І.) разом з Департаментом стратегії розвитку аграрної економіки (Дробот В. І.) Мінагрополітики до 10 липня 2003 року внести зміни до існуючої системи прогнозування, оперативного контролю за виробництвом продукції рослинництва, у першу чергу зернових, аналізу та порядку публікації оперативних даних, для чого:

 

4.1. Разом з Управлінням статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держкомстату до 10 липня 2003 року визначити порядок проведення розрахунків та публікації офіційних прогнозів валових зборів основних сільськогосподарських культур.

 

4.2. Запровадити замість щоденної оперативної звітності про хід польових робіт та збирання урожаю щотижневі експертні оцінки цих показників у розрізі категорій господарств фахівцями Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних та районних державних адміністрацій.

 

4.3. При публікації в засобах масової інформації оперативних експертних оцінок виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств обов'язково виділяти показники по сільськогосподарських підприємствах.

 

5. Управлінню державного земельного кадастру Держкомзему (Лихогруд М. Г.):

 

5.1. Разом з Управлінням статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держкомстату, Управлінням організації і методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Лавріненко Л. І.), Департаментом реформування сільського господарства (Куць О. І.), Департаментом стратегії розвитку аграрної економіки та Департаментом ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва Мінагрополітики підготувати до 30 вересня 2003 року пропозиції щодо удосконалення державного статистичного та первинного обліку землі відповідно до вимог Земельного кодексу України, перш за все в частині оренди та суборенди земельних ділянок.

 

5.2. При створенні єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру забезпечити можливість передачі органам державної статистики на всіх рівнях інформації щодо наявності земель по землекористувачах і адміністративно-територіальних одиницях та разом з Управлінням статистики сільського господарства та навколишнього середовища Держкомстату, Департаментом стратегії розвитку аграрної економіки Мінагрополітики розробити механізм передачі цієї інформації.

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держкомстату Остапчука Ю. М., першого заступника Державного секретаря Міністерства аграрної політики Лузана Ю. Я., заступника Державного секретаря Міністерства аграрної політики Яковенка В. П., першого заступника Голови Держкомзему Кулініча В. В.

 

 

Голова Державного

комітету статистики України 

 

 

О. Осауленко 

 

Міністр аграрної політики України 

 

С. Рижук 

 

Голова Державного комітету

України по земельних ресурсах 

 

 

А. Даниленко