ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

11.07.2003

Київ

215

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень N 1-готель (річна) "Звіт про роботу готелю" та N 1-каналізація (річна) "Звіт про роботу каналізації"

 

 

 

 

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету статистики України  від 30 квітня 2004 року N 258

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою удосконалення державних статистичних спостережень наказую:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень N 1-готель (річна) "Звіт про роботу готелю" та N 1-каналізація (річна) "Звіт про роботу каналізації" (додаються) та ввести їх у дію, починаючи зі звіту за 2003 рік.

 

2. Поширити затверджені у пункті 1 цього наказу форми державних статистичних спостережень:

 

- N 1-готель (річна) "Звіт про роботу готелю" на всі юридичні особи, їхні відокремлені структурні підрозділи, які надають місця для короткотермінового проживання приїжджим (терміном до 45 діб) та перебувають на самостійному або на балансі підприємств (організацій) всіх форм власності та господарювання;

 

- N 1-каналізація (річна) "Звіт про роботу каналізації" на каналізаційні, водопровідно-каналізаційні підприємства, які перебувають як на самостійному балансі, так і на балансі підприємств та організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності, що здійснюють централізоване відведення стічних вод від житлових будинків, комунально-побутових, промислових, будівельних, сільськогосподарських та інших підприємств та організацій.

 

3. Управлінню статистики послуг та соціальних програм (Калачова І. В.): 

3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою даних державних статистичних спостережень за зазначеними формами.

 3.2. Спільно з ГМУС у м. Києві (Сидоренко М. М.) підготувати і узгодити необхідні зміни та доповнення до Плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації (КЕОІ) на 2003 рік, затвердженого наказом Держкомстату від 11.02.2003 р. N 27 "Про розробку та експлуатацію комплексів електронної обробки статистичної інформації у 2003 році".

 

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т. В.) забезпечити фінансування робіт щодо виготовлення бланків форм, затверджених у пункті 1 цього наказу.

 

5. Управлінню справами (Царський В. І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та розсиланням бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених у пункті 1 цього наказу, на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

 

6. ГМУС у м. Києві (Сидоренко М. М.) забезпечити збір та розробку даних за затвердженими цим наказом формами державних статистичних спостережень.

 

7. Скасувати накази Держкомстату України:

 

7.1. Від 02.08.2002 N 293 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-готель (річна) "Звіт про роботу готелю";

 

7.2. Від 18.07.2000 N 238 "Про затвердження річних та поточних форм державної статистичної звітності щодо промислової діяльності підприємств і організацій" в частині затвердження державної статистичної звітності за формою N 1-каналізація "Звіт про роботу каналізації".

 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Власенко Н. С.

 

 

 

 

 Голова комітету

 О. Г. Осауленко