НАКАЗ

 

14.07.2003 р.

№ 218

 

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження з автомобільного транспорту

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну статистику”, з метою подальшого удосконалення державних статистичних спостережень з автомобільного транспорту

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження № 2-тр “Звіт про роботу автотранспорту” (річна) та ввести її в дію зі звіту за 2003 рік.

2. Поширити затверджену форму державного статистичного спостереження на юридичні особи та їх відокремлені підрозділи всіх форм власності, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований).

3. Управлінню статистики послуг та соціальних програм (Калачова І.В.):

3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою у п.1 наказу.

3.2. Спільно з Головним міжрегіональним управлінням статистики у м.Києві (Сидоренко М.М.) внести відповідні зміни до постановки задачі згідно з Планом розробки та експлуатації КЕОІ на 2003 рік.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування виготовлення та доставки бланків форми державного статистичного спостереження зі статистики автомобільного транспорту на 2004 рік.

5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та відправленням бланкової продукції на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збір і розробку даних за затвердженою у п.1 формою державного статистичного спостереження згідно з Планом державних статистичних спостережень.

 

 

7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання звіту, затвердженого у п.1 наказу, в установлені терміни.

8. Скасувати наказ Держкомстату України від 27.06.2002 № 243 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень з автомобільного транспорту”:

8.1. В частині затвердження форми державного статистичного  спостереження  № 2-тр з дати підписання наказу.

8.2. В частині затвердження форм  державних  статистичних  спостере-жень № 2-тр(авто.в.), № 2-тр(авто.п.), № 51-авто(пас) з 1 березня 2004 року.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови комітету Власенко Н.С.

 

 

 

Голова комітету

 

О.Г.Осауленко

 

 

Наказ підготовлено: 

Начальник управління статистики послуг та соціальних програм

І.В.Калачова

Погоджено:

Перший заступник Голови

В.А.Головко

Заступник Голови

К.М.Шишкіна

Заступник Голови

Н.С.Власенко

Заступник начальника управління методології та планування – начальник відділу статистичних класифікацій

В.Т.Грушко

Начальник фінансово-економічного управління

Т.В.Сорокіна

Начальник управління національних рахунків

І.М.Нікітіна

Керуючий справами

В.І.Царський

Начальник юридичного відділу

О.Г.Висоцька

Начальник ГМУС у м.Києві

М.М.Сидоренко

 

 
Державне статистичне спостереження

3

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України “Про державну статистику”

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

З В І Т

 ПРО РОБОТУ АВТОТРАНСПОРТУ

за  _____  рік

 

Подають:

Терміни подання

 

Форма № 2-тр

 

юридичні особи та їх відокремлені підрозділи всіх форм власності, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)

30 січня

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

 14.07.2003   № 218

районному органу державної статистики за місцезнаходженням

 

Річна

Поштова

 

Найменування організації – складача інформації

Поштова адреса

Коди організації – складача

 

за ЄДРПОУ

території

(КОАТУУ)

виду

економічної

діяльності

(КВЕД)

форми

власності

(КФВ)

організаційно-правової форми

господарювання

(КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу,

якому підпорядкована організація – складач інформації (КОДУ)*

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

* Тільки для підприємств державного сектору.

1 . Робота і використання рухомого складу

 

 

 

Найменування

показника

 

 

Код

ряд-

ка

Вантажні автомобілі, включаючи пікапи і фургони на  шасі

 легкових автомобілів

 

Паса-жирські

авто-

буси

Паса-жирські легкові

авто-

мобілі

Спеціальні автомобілі

 

Конт-рольна

сума

Усього

(сума гр.2,3)

у тому числі

легкові

нелег-

кові

комерційні    перевезення

для власних потреб

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Наявність автомобілів у господарстві на кінець року (власних та орендованих), од.

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

    у тому числі орендованих

710

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобіле-дні перебування в господарстві, тис.

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобіле-дні в роботі, тис.

810

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобіле-тонно-(місце)-дні перебування в господарстві, тис.

 

 

820

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

Час у наряді, тис.год.

830

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний пробіг, тис.км  (сума рядків 842 - 847 )

 

840

 

 

 

 

 

 

 

 

    у тому числі пробіг

    з вантажем (пасажирами,

    платний), тис.км

 

 

841

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

    із рядка 840 пробіг, 

    який виконано на:

    бензині

 

 

842

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

    дизельному паливі

843

 

Х

Х

 

 

 

 

 

    зрідженому нафтовому

    газі

 

844

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

    стисненому природному

    газі

 

845

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

    газодизельними

    автомобілями

 

847

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

Найменування

показника

 

 

Код

ряд-

ка

Вантажні автомобілі, включаючи пікапи і фургони на  шасі

 легкових автомобілів

 

Паса-жирські

авто-

буси

Паса-жирські легкові

авто-

мобілі

 

Спеціальні автомобілі

 

Конт-рольна

сума

Усього

(сума гр.2,3)

у тому числі

легкові

нелег-

кові

комерційні    перевезення

для власних потреб

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

Перевезено вантажів*)

(пасажирів), тис.тонн (тис.пас.)

 

 

850

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

    у тому числі в міжнарод-

    ному сполученні*)

 

851

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Вантажооборот*)

(пасажирооборот),

тис.ткм (тис.пас.км)

 

 

860

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

    у тому числі в міжнарод-

    ному сполученні*)

 

861

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Доходи від експлуатації автомобілів, тис.грн.

 

870

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

    у тому числі ПДВ, тис.грн.

871

 

 

Х

 

 

 

 

 

Витрати на експлуатацію автомобілів, тис.грн.

 

880

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

1.1. Групування  пасажирських  перевезень автобусами за видами сполучення

 

Показники

Код ряд-ка

Усього (сума граф 2, 4¸6)

у тому числі за видами сполучення

Конт-рольна

сума

внут-рішньо-міське

з нього- в обласному (республі-канському) центрі

при-міське

міжміське

міжна-родне

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

 

Перевезено пасажирів, тис.

 

1050

 

 

 

 

 

 

 

Пасажирооборот, тис.пас.км

 

1060

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Витрати палива на експлуатацію автомобілів

 

 

Найменування показника

 

Код

рядка

Бензин,

тис.літрів

Дизельне

паливо,

тис.літрів

Газ

зріджений,

тис.літрів

Газ

стиснений,

тис.м3

Конт- рольна

сума

А

Б

1

2

3

4

5

Усього (сума рядків 902, 905, 907, 908, 911)

901

 

 

 

 

 

          у тому числі:

 

 

 

 

 

 

вантажними автомобілями

902

 

 

 

 

 

   з них газодизельними

903

Х

 

Х

 

 

пасажирськими автобусами

905

 

 

 

 

 

пасажирськими легковими

автомобілями

 

907

 

 

 

 

 

спеціальними автомобілями

легковими  

 

908

 

 

 

 

 

спеціальними автомобілями

нелегковими 

 

911

 

 

 

 

 

   з них газодизельними

912

Х

 

Х

 

 

Дані наводити з точністю до 0,1

Примітка:  *) розділ 1 гр.1, 2, 3 - включаючи перевезення на автопричепах.

 

 

 

Керівник______________________

«_____»______________________200__ р.

Виконавець______________________

Тел._____________________________