ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

 28. 07. 2003

 Київ

235

 

 

Про внесення змін та доповнень до форми державного статистичного спостереження зі статистики основних засобів та Інструкції щодо її складання

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну статистику» та з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження зі статистики основних засобів

 

НАКАЗУЮ:

 

 1.Унести зміни до форми № 11-ОЗ «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) за 200_ рік», виклавши її в новій редакції (додається), та ввести в дію, починаючи зі звіту за 2003 рік.

2. Унести такі зміни та доповнення до Інструкції щодо складання державної статистичної звітності за формою № 11-ОЗ (далі - Інструкція), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 27.08.2001 № 365 (із змінами та доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2001 за № 799/5990:

2.1. Доповнити “Загальні положення” абзацом 7  такого змісту: “Форма державного статистичного спостереження № 11-ОЗ “Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)” заповнюється у тисячах гривень з одним десятковим знаком”.

У зв’язку з цим абзаци 7 та 8 уважати відповідно абзацами 8 та 9.

2.2. В абзаці 2 розділу I “Наявність та рух основних засобів” перше речення викласти в такій редакції: “У вільних рядках відображається вартість основних засобів за призначенням за видами економічної діяльності”.

2.3. В абзацах 3, 4, 7 та 8 розділу I “Наявність та рух основних засобів” слід замінити за текстом нумерацію рядків 250, 260, 240, відповідно, на 150, 160, 140.

2.4. В 1-му абзаці розділу II “Склад основних засобів підприємства” зняти нумерацію класифікаційних груп основних засобів 1-16. Доповнити класифікаційні групи основних засобів пунктом “Довідка: Незавершені капітальні інвестиції”.

2.5. В абзацах 18, 19, 20 розділу II “Склад основних засобів підприємства” замінити за текстом нумерацію рядків 101 - 117, відповідно, на 201 - 217 та 240 на 140.

2.6. Доповнити розділ II “Склад основних засобів підприємства” абзацом 21 такого змісту: “Дані рядка 301 “Незавершені капітальні інвестиції” не включаються у рядок 201 “Усього”, а також у рядок 100 “Усього по підприємству”.

 Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики підприємств (Луценко Н.Г.):

3.1. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою даних державного статистичного спостереження за формою, затвердженою у п.1 наказу.

3.2. Спільно з Головним міжрегіональним управлінням статистики в м. Києві підготувати і подати пропозиції до Плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації (КЕОІ) на 2004 рік.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування робіт щодо виготовлення Інструкції та бланків форми державного статистичного спостереження, затверджених у п.1 та п.2 цього наказу, та розробки, удосконалення і супроводу програмного забезпечення згідно з Планом розробки та експлуатації КЕОІ на 2004 рік.

5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та відправленням бланків затвердженої форми державного статистичного спостереження та Інструкції на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збір та розробку даних за затвердженою цим наказом формою.

7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві звітів у встановлені терміни.

 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Головка В.А.

 

 

 

Голова Комітету

О.Г. Осауленко