Н А К А З

 

10.09.2003

  293

 

м. Київ

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень із  оптової торгівлі та товарних ринків 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну статистику”, з метою удосконалення державних статистичних спостережень із оптової торгівлі та товарних ринків

 

Наказую:

 

1.Затвердити форми державних статистичних спостережень із оптової торгівлі та товарних ринків (додаються) та ввести їх у дію:

 

1.1. Річні - зі звіту за 2003 рік:

 

4-мтп “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”;

3-дм “Звіт про залишки, надходження і витрати природних алмазів на виготовлення алмазних інструментів і діамантів”;

1-опт “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі”;

Додаток 1 до ф. № 11-мтп “Звіт про фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт”;

Додаток 2 до ф. № 11-мтп “Звіт про утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів”.

 

1.2 Періодичні - зі звіту за 2003 рік:

 

3-мтп “Звіт про залишки і витрати матеріалів”, піврічна;

11-мтп “Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії”, піврічна;

14-мтп “Звіт про утворення та використання вторинної сировини і відходів виробництва”, піврічна;

2-дм “Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних металів та виробів з них”, піврічна;

Додаток до ф. № 2-дм “Звіт про залишки, надходження та використання дорогоцінних металів у вигляді брухту та відходів”, піврічна;

1-біржа “Звіт про діяльність біржі”, квартальна;

11-ер “Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії”, піврічна.

 

1.3. Періодичні - зі звіту за січень 2004 року:

 

4-мтп “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”, місячна;

4-мтп “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”, квартальна;

1-опт “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі”, квартальна;

1-опт “Звіт про оптовий товарооборот”, місячна.

 

2. Поширити затверджені пунктом 1 цього наказу форми державних статистичних спостережень на всіх юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які займаються відповідним видом діяльності, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання.

 

3 Управлінню статистики торгівлі (Пепелова Г.С.):

 

3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою даних державних статистичних спостережень за зазначеними формами.

 

3.2. Спільно з ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) підготувати і узгодити необхідні зміни та доповнення до Плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації (КЕОІ ) на 2003 рік, затвердженого наказом Держкомстату від 11.02.2003р. № 27 “Про розробку та експлуатацію комплексів електронної обробки статистичної інформації у 2003 році”.

 

4.  Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування робіт щодо виготовлення бланків форм, перелік яких  затверджено пунктом 1 цього наказу.

 

5.  Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та відправленням бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених пунктом 1 цього наказу, на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

 

6.  ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збирання та розробку даних за затвердженими цим наказом формами державних статистичних спостережень.

 

7. Скасувати накази Держкомстату з 1 січня 2004 року:

 

7.1. Від 30.08.2000р. № 284 “Про затвердження форм державної статистичної звітності зі статистики товарних ринків”. 

 

7.2. Від 27.06.2001р. № 308 “Про затвердження форм державної статистичної звітності зі статистики товарних ринків”.

 

7.3. Від 27.08.2002р. № 317 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики оптової торгівлі та товарних ринків” в частині затвердження державних  статистичних  спостережень  за формами  №№ 1-опт (річна та квартальна), 3-мтп (піврічна), 4-мтп (річна та квартальна), 11-мтп (піврічна), додатки 1 і 2 (річні) до ф.№ 11-мтп, 14-мтп (піврічна), 11-ер (піврічна).

 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови комітету Остапчука Ю.М.

 

 

Голова комітету

О.Г. Осауленко

 

Наказ підготовлено:

 

Начальник управління статистики торгівлі

Г.С. Пепелова

 

Наказ погоджено:

 

Перший заступник Голови

В.А. Головко

 

Заступник Голови

Ю.М. Остапчук

 

Заступник Голови

К.М. Шишкіна

 

Заступник начальника управління методології та планування

А.В. Варнідіс

 

Начальник фінансово-економічного управління

Т.В. Сорокіна

 

Начальник управління національних рахунків

І.М. Нікітіна

 

Керуючий справами

В.І. Царський

 

Начальник

 

 

юридичного відділу

О.Г. Висоцька

 

Начальник ГМУС у м. Києві

М.М. Сидоренко