Н А К А З

 

 

10.01.2003

№ 4

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень у сфері трубопровідного транспорту

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну статистику” та з метою подальшого удосконалення державних статистичних спостережень у сфері трубопровідного транспорту

 

Н А К А З У Ю :

 

1.      Затвердити квартальні форми державних статистичних  спостережень  (додаються) та ввести їх у дію зі звіту за 1 квартал 2003 року:

-         № 11-труб(газ) “ Звіт про постачання та транспортування природного газу трубопровідним транспортом” та поширити на Національну акціонерну компанію “Нафтогаз України”;

-         №  11-труб(нафта) “ Звіт про постачання та транспортування нафти трубопровідним транспортом” та поширити на ВАТ “Укрнафта”, ВАТ “Укртранснафта”, ДАТ ”Чорноморнафтогаз”.

2.      Управлінню статистики послуг та соціальних програм (Калачова І.В.):

2.1. Передати управлінню справами оригінали бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених у п. 1 наказу, для виготовлення.

2.2. Здійснювати методичне керівництво збором та розробкою звітів за формами № 11‑труб(газ) та № 11-труб(нафта).

3.      Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування виготовлення бланків затверджених форм державних статистичних спостережень.

4.      З моменту введення в дію форм державного статистичного спостереження, затверджених у п. 1 наказу, скасувати наказ Держкомстату України від 20.07.99 №256 “Про затвердження форми державної статистичної звітності з трубопровідного транспорту”.

5.      Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови комітету Власенко Н.С.

 

 

Голова комітету

О.Г. Осауленко

 

 

Погоджено:

 

Голова правління НАК “Нафтогаз України”

Ю.А. Бойко

 

Наказ підготовлено:

Начальник управління статистики послуг та соціальних програм Держкомстату України

 

І.В. Калачова

 

 

 

Погоджено:

Перший заступник Голови Держкомстату України

 

В.А. Головко

Заступник Голови Держкомстату України

 

К.М. Шишкіна

Заступник Голови Держкомстату України

 

Н.С. Власенко

Начальник фінансово-економічного управління Держкомстату України

 

Т.В. Сорокіна

Заступник начальника управління методології та планування Держкомстату України

 

А.В. Варнідіс

Начальник юридичного відділу Держкомстату України

 

О.Г. Висоцька

Керуючий справами Держкомстату України

 

В.І. Царський

Заступник голови правління  ВАТ “Укртранснафта

 

Р.Є. Борщ

Заступник голови правління НАК “Нафтогаз України”

 

Я.С. Марчук

 

 
Державне статистичне спостереження

 

Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність,

яка встановлена ст.186.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 13.07.2000 №1929-ІІІ

 

ЗВІТ

ПРО ПОСТАЧАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

ТРУБОПРОВІДНИМ ТРАНСПОРТОМ

за січень -______________200_ року

 

 

Подають:

Терміни подання

 

Форма №11-труб (газ)

НАК “Нафтогаз України”

25 числа після звітного  періоду

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

« 10 » січня  2003  № 4

Державному комітету статистики України

 

 

Поштова

Квартальна

 

Найменування організації – складача інформації

 

Поштова адреса

 

Код форми

документа за

ДКУД

Коди організації – складача

за ЄДРПОУ

території

(КОАТУУ)

виду

економічної

діяльності

(КВЕД)

форми

власності

(КФВ)

організаційно-правової форми

господарювання

(КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу,

якому підпорядкована організація – складач інформації (СПОДУ)*

 

КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Тільки для підприємств державної форми власності

 

 

Ресурси  та розподіл природного газу

 

Найменування показника

№ рядка

Всього з початку року, тис. м3

А

Б

1

Ресурси газу – всього (сума ряд. 20, 30, 40, 50, 60)

10

 

Надійшло від постачальників за зовнішньоекономічними угодами  – всього (сума ряд. 21-23)

20

 

                в тому числі з :

Російської Федерації

21

 

Країн Середньої Азії

22

 

 

23

 

Власний видобуток підприємств НАК “Нафтогаз України” - всього (сума ряд. 31-33)

30

 

в тому числі  від:

 

 

ВАТ “Укрнафта”

31

 

ДК “Укргазвидобування”

32

 

ДАТ “Чорноморнафтогаз”

33

 

Видобуток газовидобувних підприємств, які не належать до сфери управління НАК “Нафтогаз України”

40

 

Відбір з підземних сховищ газу

50

 

Відбір з газопроводів

60

 

 

 

 

Розподіл ресурсів газу - всього (сума ряд. 71, 80, 100,110,120, 130)

70

 

Поставлено споживачам України

71

 

Транзит газу для інших країн територією України - всього (сума ряд. 81, 88 - 91) 

80

 

                     в тому числі для:

 

 

Країн Західної Європи та Балканського регіону, всього

81

 

    з них:

82

 

 

83

 

 

84

 

 

85

 

 

86

 

 

87

 

Російської Федерації

88

 

Молдови

89

 

Білорусі

90

 

 

91

 

Поставка українського газу за кордон - всього

(сума ряд. 101-106)

100

 

 з них:

 

 

 

101

 

 

102

 

 

103

 

 

104

 

 

105

 

 

106

 

Закачування до підземних сховищ газу (ПСГ)

110

 

Витрати газу на власні та технологічні потреби при видобу-ванні та транспортуванні - всього (сума ряд.121, 122)

120

 

в тому числі:

 

 

на власні потреби

121

 

на технологічні потреби

122

 

Наповнення газопроводів

130

 

Транспортна робота по транзиту природного газу територією України, млн.м.3км

140

 

 

 

Пояснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №11-труб(газ)

“Звіт про постачання та транспортування природного газу трубопровідним транспортом”

Звіт формується НАК “Нафтогаз України” на підставі звітів підприємств трубопровідного транспорту всіх форм власності, які здійснюють транспортування природного газу магістральними трубопроводами, і надсилається за адресою і в терміни, які вказані в адресній частині форми.

 

1.      Рядок 10 - ресурси газу,  складається з суми рядків 20, 30, 40, 50, 60.

2.      Рядок 20 - надходження природного газу від постачальників за зовнішньоекономічними угодами, складається з суми рядків 21-23, які включають надходження природного газу через газовимірювальні станції від інших  держав.

3.      Рядок 30 - власний видобуток підприємств НАК “Нафтогаз України”, складається з суми рядків 31-33, що включають видобуток газу підприємствами, які входять до складу Компанії.

4.      Рядок 40 – показується видобуток природного газу газовидобувними підприємствами, які не входять до складу НАК “Нафтогаз України”.

5.      Рядок 50 – показується обсяг  відібраного з підземних сховищ газу за означений період, який включається в ресурсну частину форми.

6.      Рядок 60 – показується обсяг газу, відібраного із газотранспортної системи  за означений період, який включається в ресурсну частину форми.

7.      Рядок 70 – розподіл ресурсів газу, складається як сума рядків 71, 80, 100, 110, 120, 130.

8.      Рядок 71 – поставлено споживачам України, показується обсяг природного газу, поставленого споживачам України без врахування обсягів газу, витраченого на виробночо-технологічні потреби, власні потреби газовидобувних та газотранспортних підприємств.

9.      Рядок 80 – транзит газу для інших країн територією України, формується із суми рядків 81, 88-91.

10.  Рядок 100 – поставка українського газу за кордон, складається із суми рядків 101-106.

11.  Рядок 110 – закачування природного газу в підземні сховища (ПСГ), показується обсяг закачаного в ПСГ за звітний період газу і враховується в розподільній частині форми.

12.  Рядок 120 – витрати газу на власні та технологічні потреби при видобуванні та транспортуванні природного газу, складається із суми рядків 121-122.

13.  Рядок 130 – наповнення газопроводів, показується обсяг газу, що знаходиться в газотранспортній системі на момент складання форми і включається в розподільну частину форми.

 

 

 
Державне статистичне спостереження

 

Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність,

яка встановлена ст.186.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 13.07.2000 №1929-ІІІ

 

ЗВІТ

ПРО ПОСТАЧАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ

ТРУБОПРОВІДНИМ ТРАНСПОРТОМ

за січень -______________200_ року

 

 

Подають:

Терміни подання

 

Форма №11-труб (нафта)

ВАТ “Укрнафта”, ВАТ “Укртранснафта”

 

25 числа після звітного  періоду

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

« 10 » січня 2003  4

1)       Державному комітету статистики;

2)       НАК “Нафтогаз” України.

 

 

Поштова

Квартальна

 

Найменування організації – складача інформації

 

Поштова адреса

 

 

Код форми

документа за

ДКУД

Коди організації – складача

 

 

за ЄДРПОУ

території

(КОАТУУ)

виду

економічної

діяльності

(КВЕД)

форми

власності

(КФВ)

організаційно-правової форми

господарювання

(КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу,

якому підпорядкована організація – складач інформації (СПОДУ)*

 

КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Тільки для підприємств державної форми власності

 

                                               

1.       Ресурси та розподіл нафти

 

Найменування показника

№ рядка

Всього з початку року, тис. тонн нетто

А

Б

1

Ресурси нафти  – всього (сума ряд. 20, 30)

10

 

Залишок нафти на початок звітного періоду

20

 

Надійшло від постачальників – всього (сума ряд. 31-38)

30

 

в тому числі від :

 

 

Російської Федерації

31

 

Країн Середньої Азії

32

 

ВАТ “Укрнафта”

33

 

Інші надходження

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

Розподіл ресурсів нафти всього (сума ряд. 50, 60, 70, 80, 90)

40

 

в тому числі:

 

 

НПЗ України

50

 

Інші споживачі

60

 

Транзит нафти територією України

70

 

Втрати нафти при транспортуванні

80

 

Залишок нафти на кінець звітного періоду

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Розподіл ресурсів нафти  залежно від джерела її походження (в натуральних показниках)

 

(тис. тонн нетто)

Найменування показника

№ рядка

Всього

(сума гр.2-6)

в тому з:

Росії

Країн Середньої Азії

України

інших надходжень

А

Б

1

2

3

4

5

Розподіл ресурсів – всього (сума ряд. 210, 220, 230, 240)

200

 

 

 

 

 

Відпущено споживачам України - всього (сума ряд. 211-212)

210

 

 

 

 

 

в тому числі :

НПЗ України

211

 

 

 

 

 

інші споживачі

212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транзит нафти  територією України – всього

220

 

 

 

 

 

Залишок нафти на кінець звітного періоду

230

 

 

 

 

 

Втрати нафти при транспортуванні

240

 

 

 

 

 

 

 

Керівник________________________

“____” __________________200__р.

 

Виконавець______________________

Тел. ______________________

 

 

Пояснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №11-труб(нафта)

“Звіт про постачання та транспортування нафти трубопровідним транспортом”

 

Звіт складають підприємства трубопровідного транспорту всіх форм власності, які здійснюють транспортування нафти магістральними трубопроводами, і надсилають за адресою і в терміни, які вказані в адресній частині форми.

 

РОЗДІЛ 1. Ресурси та розподіл нафти

1.        Рядок 10 – ресурси нафти, складається із суми рядків 20, 30.

2.        Рядок 20 – показується залишок нафти вантажоотримувачів в нафтотранспортній системі на початок звітного періоду.

3.        Рядок30 – надійшло від постачальників, складається із суми рядків 31-38.

4.        Рядок 40 – розподіл ресурсів нафти, складається із суми рядків 50-90.

5.        Рядок 90 – показується залишок нафти вантажоотримувачів в нафтотранспортній системі на кінець звітного періоду.

 

РОЗДІЛ 2. Розподіл ресурсів нафти залежно від джерела її походження

1.        Рядок 200 – розподіл ресурсів нафти, складається із суми рядків 210, 220, 230, 240.

2.        Рядок 240 – показується обсяг нормативних природних втрат нафти при транспортуванні.

 Необхідною умовою є співставлення  рядків 2-го розділу із відповідними рядками 1-го розділу:

ü       ряд.200 гр.1 повинен рівнятись ряд.40;

ü       ряд.211 гр.1 - ряд.50;

ü       ряд.212 гр.1 - ряд.60;

ü       ряд.220 гр.1 - ряд.70;

ü       ряд.230 гр.1 - ряд.90;

ü       ряд.240 гр.1 - ряд.80.