Н А К А З

26.11.2003

№ 418

 

м.Київ

Про затвердження форми державного статистичного спостереження про продукцію зв’язку

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну статистику» та  з метою подальшого удосконалення державного статистичного спостереження зі статистики зв’язку

 

Н А К А З У Ю :

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження №11-зв'язок «Звіт про продукцію зв'язку» (поштова-квартальна), що додається, та  ввести  її  в  дію  зі звіту за І квартал 2004 року.

2. Поширити вказану форму на юридичні особи всіх форм власності, основним видом діяльності яких є надання послуг звязку - операторів зв’язку.

3. Управлінню статистики послуг та соціальних програм (Калачова І.В.) здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою даних державного статистичного спостереження затвердженого у п.1 наказу.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування    виготовлення  та  доставки  бланків  форми  державного  статистичного спостереження №11-зв'язок на 2004 рік.

5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та відправленням бланкової продукції на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збір і розробку даних за затвердженою у п.1 формою державного  статистичного спостереження згідно з Планом державних статистичних спостережень.

7. Начальнику Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання звіту, затвердженого у п.1 наказу в установлені терміни.

8. Скасувати зі звіту за І квартал 2004 року наказ Держкомстату України від 23.07.2001 № 332    « Про затвердження   форми   державної   статистичної   звітності  про продукцію зв’язку».

9. Контроль  за виконанням  наказу покласти на заступника Голови комітету Власенко Н.С.

 

Голова комітету

О.Г.Осауленко

 

Погоджено

Заступник Голови Державного комітету  зв’язку та інформатизації України

А.В.Омельченко

 

Наказ підготовлено:

 

Начальник управління статистики послуг та соціальних програм

 

І.В.Калачова 

Погоджено:

 

 

 

Перший заступник Голови

 

В.А.Головко

Заступник Голови

 

К.М.Шишкіна

Заступник Голови

 

Н.С.Власенко

Заступник начальника управління методології та планування

 

А.В.Варнадіс

Начальник фінансово-економічного управління

 

Т.В.Сорокіна

Начальник управління національних рахунків

 

І.М.Нікітіна

Керуючий справами

 

В.І.Царський

Начальник юридичного відділу

 

О.Г.Висоцька

Начальник Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві

 

М.М. Сидоренко

Начальник управління економічної політики Державного комітету зв’язку та інформатизації України

 

Л.В.Артюшенко

 

 
Державне статистичне спостереження

 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України “Про державну статистику”

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

 

Звіт

про продукцію зв’язку

 

за січень - ____________ 200__ р.

 

 

Подають:

Терміни подання

 

Форма № 11 - зв’язок

 

 

Оператори зв’язку всіх форм власності, основним видом діяльності яких є надання послуг зв’язку 

 

12 числа після звітного періоду

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

26.11.2003 р.  № 418

- органу державної статистики за місцезнаходженням

 

 

Поштова

квартальна

 

 

 

Найменування організації – складача інформації

 

 

 

Поштова адреса

 

 

 

Коди організації – складача

 

за ЄДРПОУ

території

(КОАТУУ)

виду

економічної

діяльності

(КВЕД)

форми

власності

(КФВ)

організаційно-правової форми

господарювання

(КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу,

якому підпорядкована організаціяскладач інформації (КОДУ)*

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

* Тільки для підприємств державного сектору.

 


( тисяч )*

Найменування

показників

рядка

Вхідні

Вихідні

Транзитні

А

Б

1

2

3

 

 

 

 

 

Універсальні послуги

 

 

 

 

Листи, картки, бандеролі прості та рекомендовані, всього

 

10

 

 

 

у тому числі міжнародні

11

 

 

 

Посилки звичайні масою до 10 кг, всього

20

 

 

 

у тому числі міжнародні

21

 

 

 

Інші послуги

 

 

 

 

Рекламна продукція (листівки, буклети тощо), всього

 

30

 

 

 

Секограми (прості, рекомендовані),всього

40

 

 

 

у тому числі міжнародні

41

 

 

 

Мішки М, всього

50

 

 

 

Листи, бандеролі, відправлення з оголо-шеною цінністю, дрібні пакети, всього

 

60

 

 

 

у тому числі міжнародні

61

 

 

 

Посилки звичайні масою понад 10кг з оголошеною цінністю, всього

 

70

 

 

 

у тому числі міжнародні

71

 

 

 

з рядка 71 - прискорена пошта

72

 

 

 

Поштові перекази, всього

80

 

 

Х

у тому числі міжнародні

81

 

 

Х

з рядка 80 - поштові перекази з пенсіями, грошовими допомогами

 

82

 

 

 

Х

Виплата пенсій, всього

90

Х

 

Х

Періодичні друковані видання (газети, журнали) за передплатою та у роздріб, всього

 

 

100

 

 

 

у тому числі міжнародні

101

 

 

Х

з рядка 100 - за передплатою

102

 

 

 

Телеграми, всього

110

 

 

 

у тому числі міжнародні

111

 

 

 

Міжміські телефонні розмови, всього

120

 

 

Х

у тому числі міжнародні

121

 

 

Х

 

Довідково:

 

 130   виплата грошей за поштовими і телеграфними переказами _______тисрн.*

140  прийнято грошей за поштовими і телеграфними переказами ______тисрн.*

 

*) з точністю до 0,1.

Просимо надати пояснення зі збільшення (зменшення) показників разом зі звітом.

 

Керівник ___________________                                               Виконавець _________________

 

“ ___ “ _________________200_ р.                                            Телефон ____________________