Н  А  К  А  З

15.12.2003

 

 

№444

 

 

 

Про затвердження форми одноразового державного статистичного спостереження № 1-амортизація

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну статистику”  та пункту 9 Заходів з розроблення і реалізації системи комплексного обстеження та удосконалення обліку основних засобів, запроваджених до виконання листом Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року до № 9356/2к,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму одноразового державного статистичного спостереження № 1–амортизація “Звіт про основні засоби, нарахування податкової та економічної амортизації і використання амортизаційних відрахувань” (додається).

2. Форму державного статистичного спостереження з питань статистики основних засобів, нарахування податкової та економічної амортизації і використання амортизаційних відрахувань увести в дію за підсумками 2003 року.

3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики підприємств (Луценко Н.Г.):

3.1. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою даних одноразового державного статистичного спостереження за формою, затвердженою пунктом 1 наказу.

 3.2. Підготувати і передати управлінню справами у визначені терміни оригінал бланку затвердженої форми державного статистичного спостереження для його тиражування.

3.3. Спільно з Головним міжрегіональним управлінням статистики  у

м. Києві підготувати і подати пропозиції до Плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації (КЕОІ) на 2004 рік.

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення бланків форми з питань нарахування і використання податкової та економічної амортизації.

5. Управлінню справами (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форми державного статистичного спостереження, затвердженої пунктом 1 цього наказу, на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збір та опрацювання даних за формою державного статистичного спостереження з питань нарахування і використання податкової та економічної амортизації.

7. Начальникам Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити збір, опрацювання і подання Головному міжрегіональному  управлінню  статистики  у  м. Києві звіту  за  формою № 1–амортизація у встановлені терміни.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Головка В.А.

 

 

Голова Комітету

О.Г. Осауленко