ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

13.01.2004

Київ

№15

 

 

 

Про внесення змін до Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності

 

 

 

У зв'язку зі змінами стандартів на паливо та з метою забезпечення достовірності обліку викидів забруднюючих речовин в атмосферу від рухомих джерел забруднення

 

наказую:

 

1. Внести зміни до п. 2.1 Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності, затвердженої наказом Держкомстату від 06.09.2000 р. N 293, в частині коефіцієнтів переведення палива з об'ємних одиниць вимірювання у вагові:

для бензину - 0,74 кг/л

для дизельного палива - 0,85 кг/л

для газу зрідженого - 0,55 кг/л

для газу стисненого - 0,59 кг/м3

2. Управлінню статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.) довести вищевказані зміни у Методиці розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності, до Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Остапчука Ю. М.

 

 

 Голова Комітету  

О. Г. Осауленко