ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

30.04.2004

Київ

252

 

 

 

Про затвердження Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації №ПОД-2 “Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря”

 

 

 

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

01.06.2004 №682/9281

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та на виконання  постанови  Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001року  №1655 “Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря”

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення типової форми первинної облікової документації №ПОД-2  “Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря”(далі -Інструкція).

 

2. Поширити зазначену Інструкцію на підприємства, організації, установи та громадян–суб’єктів підприємницької діяльності, які мають стаціонарні джерела викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря і взяті на державний облік територіальними органами Мінприроди України за обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин в атмосферу.

 

3. Установити, що методологічне керівництво щодо заповнення типової форми первинного обліку №ПОД-2 „Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря” згідно з Інструкцією та  забезпечення нею респондентів здійснюється  Мінприроди України.

 

4. З моменту набрання чинності цього наказу скасувати дію п.1 наказу Держкомстату України від 9 грудня 2003 року №439 у частині затвердження роз’яснення щодо ведення типової  форми  первинної  облікової  документації №ПОД-2 “Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря”.

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови комітету Остапчука Ю.М.

 

 

 

 Голова

 О. Г. Осауленко

 

 

Погоджено

Міністр охорони навколишнього природного середовища України

С.В. Поляков

 

  

Погоджено:

 

Начальник управління атмосферного повітря Мінприроди

В.С. Горбунов

 

Додаток 1 до  Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації №ПОД-2 “Журнал обліку виконання захо-дів з метою охорони атмосфер-ного повітря”