ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

30.04.2004

Київ

№ 257

 

 

 

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з питань статистики житлових умов

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

6 липня 2004 р. за N 837/9436

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою подальшого удосконалення державного статистичного спостереження зі статистики житлових умов

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити:

Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ЖКГ (зима) (2 рази на рік) "Про підготовку об'єктів комунального господарства та житлового фонду до роботи в зимових умовах" (додається);

Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-житлофонд (річна) "Житловий фонд" (додається);

Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" (додається).

 

2. Поширити дію зазначених у пункті 1 цього наказу інструкцій на відповідних юридичних осіб:

2.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ЖКГ (зима) (2 рази на рік) "Про підготовку об'єктів комунального господарства та житлового фонду до роботи в зимових умовах" - на житлово-експлуатаційні організації місцевих органів державної влади, підприємства комунального і теплоенергетичного господарств, які перебувають на самостійному балансі, підприємства, організації (установи), які мають на своєму балансі житлові будівлі та об'єкти комунального і теплоенергетичного господарств.

2.2. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-житлофонд (річна) "Житловий фонд" - на підприємства, організації та установи, які мають на балансі та експлуатують житловий фонд: власники житлового фонду або уповноважені ними організації, за якими закріплено житловий фонд на праві повного господарського відання, та установи, в оперативне управління яких передано житловий фонд.

2.3. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії" - на підприємства, організації та установи, житлово-експлуатаційні контори, житлово-будівельні та житлові кооперативи, які мають на балансі та експлуатують житловий фонд та організації, які надають населенню комунальні послуги.

 

3. З моменту набрання чинності цього наказу скасувати дію роз'яснень, що додаються до форм державних статистичних спостережень N 1-ЖКГ (зима) "Про підготовку об'єктів комунального господарства та житлового фонду до роботи в зимових умовах" та N 1-житлофонд (річна) "Житловий фонд", затверджених наказами Держкомстату України від 28 лютого 2003 року N 49, від 17 червня 2003 року N 182, та роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії", затвердженого пунктом 1 наказу Держкомстату України від 15 жовтня 2003 року N 346.

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Власенко Н. С.

 

 

 

 

 Голова

 О. Г. Осауленко

 

 

Погоджено:

 

Голова Державного комітету України з питань житлово-комунального господарств

Г. М. Семчук