ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

30.04.2004

Київ

№261

 

Про затвердження інструкцій  щодо заповнення форм державних статистичних   спостережень №1–П (термінова) та №1–ПЕ

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну статистику”, з метою удосконалення форм державних статистичних спостережень щодо промислової діяльності підприємств і організацій

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити:

Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1–П (термінова) “Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)” (додається);

Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1–ПЕ “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, обробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води” (додається).

2. Дію інструкцій поширити на підприємства та відокремлені підрозділи підприємств всіх галузей економіки, які знаходяться на території України і займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями “C”, “D”, “E” КВЕД, незалежно від основного виду діяльності та форм власності і організаційно-правових форм господарювання.

3. З моменту набрання чинності цього наказу скасувати дію пояснень, що додаються до форм державних статистичних спостережень   №1–П (термінова) місячна та №1–ПЕ місячна, затверджених наказом Держкомстату  від 21 липня 2003 року №227.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови комітету Головка В.А.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко