ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

25.06.2004

Київ

401

 

Про впровадження Класифікації форм власності та Класифікації організаційно-правових форм господарювання

 

 

 

Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику" з метою подальшого вдосконалення системи державних та статистичних класифікацій, які використовуються для проведення статистичних спостережень,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Впровадити з 01.07.2004 в статистичну практику Класифікацію форм власності (ДК 001:2004) та Класифікацію організаційно-правових форм господарювання (ДК 002:2004), розроблених з урахуванням чинних Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України та затверджених наказом Держспоживстандарту від 28.05.2004 N 97 на заміну ДК 001-94 та ДК 002-94.

2. Управлінню методології та планування (Варнідіс А. В.):

2.1 Здійснювати методологічне керівництво впровадженням та застосуванням у статистичній діяльності класифікацій, зазначених у п. 1 даного наказу;

2.2 Спільно з Головним міжрегіональним управлінням статистики у м. Києві (Сидоренко М. М.) здійснити до 15.07.2004 перекодування форм власності та організаційно-правових форм суб'єктів господарювання у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) станом на 01.07.2004.

3. Галузевим структурним підрозділам Держкомстату:

3.1 Здійснити до 30.07.2004 актуалізацію класифікаційних ознак форм власності та організаційно-правових форм у каталогах комплексів електронної обробки статистичної інформації (КЕОІ);

3.2 Спільно з Головним міжрегіональним управлінням статистики у м. Києві (Сидоренко М. М.) до 07.07.2004 надати пропозиції управлінню інформатизації (Лобуренко О. В.) щодо внесення змін до Плану розробки та експлуатації КЕОІ на 2004 рік.

3.3 Забезпечити врахування нових класифікацій форм власності та організаційно-правових форм господарювання при підготовці поточних (місячних, квартальних) та річних статистичних публікацій, починаючи з липня 2004 року.

4. Управлінню інформатизації (Лобуренко О. В.) підготувати та подати на затвердження узгоджені зміни до Плану розробки та експлуатації КЕОІ на 2004 рік.

5. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т. В.) забезпечити фінансування тиражування Класифікації форм власності та Класифікації організаційно-правових форм господарювання для забезпечення ними потреб органів державної статистики у кількості 100 примірників.

6. Управлінню справами (Царський В. І.) довести даний наказ до Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві, Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, в областях, у м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Голови Комітету згідно з розподілом обов'язків.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко