ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

11.08.2004

Київ

471

 

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень у сфері зовнішньоекономічної діяльності та інструкцій щодо порядку їх складання

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну статистику»,  з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 

Н А К А З У Ю :

 

1. Затвердити такі документи, що додаються:

1.1   Форми державних статистичних спостережень № 5‑зез “Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування” (далі - форма №5-зез) та № 14-зез “Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу” (далі - форма № 14-зез).

1.2   Інструкції щодо порядку складання звітів за формами № 5-зез та № 14-зез.

2. Увести в дію зазначені форми державних статистичних спостережень та інструкції, починаючи з 1 січня 2005 року.

3. Розповсюдити затверджені в п.1 цього наказу форми державних статистичних спостережень та інструкції серед юридичних осіб, їх відокремлених структурних підрозділів всіх форм власності та форм господарювання, які займаються відповідним видом економічної діяльності.

 

 4. Управлінню статистики зовнішньоекономічної діяльності (Чернишева С.В.):

 

4.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати Адміністративно-господарському департаменту (Сенкевич-Давидець Н.М.) для виготовлення оригінали бланків форм № 5‑зез, № 14-зез та інструкцій, затверджених у п. 1 цього наказу.

 

4.2. Спільно з Головним міжрегіональним управлінням статистики в м. Києві (Сидоренко М.М.) внести відповідні зміни до постановок задач на програмування у 2005 році.

 

4.3. Спільно з управлінням інформатизації (Моісеєв Л.І.) унести зазначені роботи до Плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації на 2005 рік.

 

4.4. Здійснювати методичне керівництво у складанні звітів за формами № 5‑зез та № 14-зез, затвердженими у п. 1 цього наказу.

 

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Воскресенська Л.О.) забезпечити в установленому порядку розрахунки за виготовлення бланків форм № 5‑зез, № 14-зез та інструкцій, затверджених у п. 1 цього наказу.

 

6. Адміністративно-господарському департаменту (Сенкевич-Давидець Н.М.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форм та інструкцій, затверджених у п. 1 наказу, на адресу Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

 

7. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Сидоренко М.М.) забезпечити збирання та обробку даних відповідно до   затверджених в п. 1 цього наказу державних статистичних спостережень за формами  № 5‑зез та № 14-зез.

 

8. Начальникам Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання зазначеної  у формах  № 5‑зез та № 14-зез  інформації Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві  в  установлені терміни.

 

9. Уважати таким, що втратив чинність з 1 січня 2005 року наказ Держкомстату України від 23.07.2001р. № 328 “Про затвердження форм державної статистичної звітності зі статистики зовнішньої торгівлі та інструкцій щодо їх заповнення”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2001року № 681/5872.

 

10. Скасувати з 1 січня 2005року наказ Держкомстату України від 16.10.1997р. № 28 “Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань зовнішньоекономічної діяльності” в частині затвердження форми № 14-зез.

 

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Остапчука Ю.М.

 

 

Голова комітету

 

О.Г. Осауленко

 

Погоджено:

 

 

 

Начальник Головного міжрегіонального

управління статистики у м. Києві

 

 

 

М.М. Сидоренко

 

Перший заступник начальника управління 

інформаційного забезпечення та митної статистики Держмитслужби України

С.М. Литвин