ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

19.08.2004

Київ

№ 487

 

 

 

Про затвердження змін та доповнень до форми державного  статистичного  спостереження зі статистики капітальних інвестицій та Інструкції щодо її складання

 

 

 

 

     Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну статистику” та  з метою удосконалення  державного статистичного спостереження  зі статистики капітальних інвестицій

 

 

       Н А К А З У Ю:

 

 

       1. Затвердити   форму   державного   статистичного    спостереження № 2-інвестиції “Звіт про капітальні інвестиції” у новій редакції (додається).

 

       2. Унести зміни та доповнення до інструкції щодо складання державної статистичної звітності за формою № 2-інвестиції “Звіт про капітальні інвестиції” (далі - Інструкція), затвердженої наказом Держкомстату  України від 12 грудня 2001 року № 491, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2001 року за № 1076/6267 (зі змінами та доповненнями).

    2.1. Назву Інструкції викласти у редакції: “Інструкція щодо складання форми державного статистичного спостереження № 2-інвестиції “Звіт про капітальні інвестиції”.          

      2.2. У абзаці першому Загальних положень слова “Державна статистична звітність…” замінити на слова: “Державне статистичне спостереження…”.

     2.3. У Розділі 1 “Капітальні інвестиції” після абзацу, що починається словами “У рядку 014 …”, доповнити новим абзацом такого змісту: “У рядку 024 із рядка 014 виділяються витрати на придбання земельних ділянок”.

        2.4. Розділ 3 “Капітальні інвестиції за джерелами фінансування” доповнити абзацом такого змісту: “У рядку 343 із рядка 330 відображаються обсяги інвестицій, освоєних за рахунок використаних амортизаційних відрахувань”.

    

         3. Управлінню статистики будівництва та інвестицій Департаменту  статистики виробництва (Луценко Н.Г.):

     3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором  та розробкою даних державного статистичного спостереження за формою № 2-інвестиції “Звіт про капітальні інвестиції”.

     3.2. Спільно з ГМУС у м. Києві (Сидоренко М.М.) підготувати  пропозиції до проекту Плану розробки та експлуатації комплексу електронної розробки статистичної інформації (КЕОІ) на 2005 рік за формою № 2-інвестиції.

 

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Воскресенська Л.О.) забезпечити розрахунки за виготовлення бланків за зразками  форми № 2-інвестиції та Інструкції щодо її складання.

 

5. Адміністративно-господарському департаменту (Сенкевич-Давидець Н.М.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форми  державного  статистичного спостереження № 2-інвестиції  та Інструкції щодо її складання на  адресу Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, у місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

 

6. Начальникам   Головних   управлінь  статистики  в  Автономній  Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання даних за затвердженою пунктом 1 цього наказу  формою державного статистичного спостереження № 2-інвестиції у встановлені терміни.

          

7. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2005 року.

      

8. Контроль за  виконанням  цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Шишкіну К.М.

 

 

 

Голова Комітету

О.Г. Осауленко

 

 Погоджено:

В.о. Начальника Головного міжрегіонального управління статистики у м.Києві

Н.М. Юровська