ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

30.08.2004

Київ

497

 

 

 

Зареєстровано в Мін'юсті України

13.09.2004  за  № 1134/9733

  

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень в галузі сільського господарства

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою удосконалення державних статистичних спостережень в галузі сільського господарства

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2005 року:

 Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 6-мех "Стан сільськогосподарської техніки та надходження пального на "___" ____________ 200_ року" (додається).

 Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 10-мех "Облік тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей на 1 січня 200_ р." (додається).

 Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 16-сг "Баланс сільськогосподарської продукції на 1 січня 200_ року" (додається).

 Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2 (ферм) "Основні показники господарської і фінансової діяльності фермерського господарства за 200_ рік" (додається).

 Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 21-заг "Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції" (додається).

 Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-зерно "Звіт про наявність та надходження зернових культур на "___" ____________ 200_ року" (додається).

 Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 4 (сільрада) "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 200_ року" (додається).

 

 2. Дію затверджених у п. 1 цього наказу інструкцій поширити:

 2.1. Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 6-мех "Стан сільськогосподарської техніки та надходження пального на "___" ____________ 200_ року" - на юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, незалежно від форм власності та підпорядкування, крім малих сільськогосподарських підприємств.

 2.2. Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 10-мех "Облік тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей на 1 січня 200_ р.", Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 16-сг "Баланс сільськогосподарської продукції на 1 січня 200_ року" та Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 21-заг "Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції" - на юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, незалежно від форм власності та підпорядкування.

 2.3. Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2 (ферм) "Основні показники господарської і фінансової діяльності фермерського господарства за 200_ рік" - на фермерські господарства.

 2.4. Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-зерно "Звіт про наявність та надходження зернових культур на "___" ____________ 200_ року" - на юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи всіх форм власності та підпорядкування, які займаються прийняттям для зберігання та переробкою зернових культур.

 2.5. Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 4 (сільрада) "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 200_ року" - на сільські ради, а також міські і селищні ради, які мають у своєму підпорядкуванні сільські населені пункти.

 

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Остапчука Ю. М.

 

 

 

Голова Комітету 

 

О. Г. Осауленко