ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

14.10.2004

Київ

№ 559

 

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 9-ДС (річна) та Інструкції щодо її заповнення

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

29 жовтня 2004 р. за N 1390/9989

 

Із змінами і доповненнями, внесеними

 наказом Державного комітету статистики України

 від 1 вересня 2005 року N 246

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого удосконалення форм державних статистичних спостережень та статистичної методології

 

НАКАЗУЮ:

 

1 Затвердити та ввести в дію, починаючи зі звіту за 2004 рік, форму державного статистичного спостереження N 9-ДС (річна) "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів, за станом на 31 грудня звітного року" та Інструкцію щодо її заповнення (додаються).

 

(нова редакція форми N 9-ДС (річна), затверджена наказом Державного

 комітету статистики України від 01.09.2005 р. N 246, вводиться в дію,

 починаючи зі звіту за 2005 рік)

 

2 Поширити дію форми державного статистичного спостереження N 9-ДС (річна) та Інструкції щодо її заповнення, затверджених пунктом 1 цього наказу, на установи та організації, на працівників яких поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування".

 

3 Департаменту статистики праці (Григорович Н. В.):

3.1 Передати адміністративно-господарському департаменту оригінал бланка форми та Інструкції, затверджених пунктом 1 цього наказу, для їх виготовлення.

3.2 Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою державного статистичного спостереження за формою N 9-ДС (річна).

 

4 Адміністративно-господарському департаменту (Сенкевич-Давидець Н. М.) забезпечити закупівлю послуг з виготовлення бланків форми N 9-ДС (річна) та Інструкції щодо її заповнення, контроль за своєчасним їх виготовленням, а також розсилкою головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, у м.Києві та Управлінню статистики у м.Севастополі.

 

5 Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити розрахунки за виготовлення бланків форми N 9-ДС (річна) та Інструкції щодо її заповнення, затверджених пунктом 1 цього наказу.

 

6 ГМУС у м. Києві (СидоренкоМ.М.) здійснювати розробку та зведення даних державного статистичного спостереження за формою N 9-ДС (річна), одержаних від головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, у м.Києві та Управління статистики у м.Севастополі у термін, визначений Планом державних статистичних спостережень.

 

7 Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, у м.Києві та Управління статистики у м.Севастополі забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання ГМУС у м.Києві звітів у термін, що визначений Планом державних статистичних спостережень.

 

8 Визнати таким, що втратив чинність, абзац третій підпункту 1.1 пункту 1 наказу Державного комітету статистики України "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з праці" від 21.07.2003 N 224.

 

9 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

 

 

 

 

 Голова

 О. Г. Осауленко

 

 

Погоджено

Заступник Начальника Головного управління державної служби України

В. М. Сороко

 

 

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) "Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів, за станом на 31 грудня звітного року"