ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

20.12.2004

Київ

659

 

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 2-ВС (піврічна)

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого удосконалення статистичної методології, а також запровадження моніторингу чисельності військовослужбовців України та рівня їх доходів

 

НАКАЗУЮ:

 

1 Затвердити та ввести в дію, починаючи зі звіту за 2004 рік, форму державного статистичного спостереження N 2-ВС (піврічна) "Звіт про чисельність військовослужбовців, розміри грошового забезпечення та стан його виплати".

 

2 Поширити дію форми державного статистичного спостереження N 2-ВС (піврічна), затвердженої пунктом 1 цього наказу, на військові частини, установи, військові навчальні заклади, підприємства, організації Збройних Сил та інших військових формувань України, установи Державної спеціальної служби транспорту України, установи та організації кримінально-виконавчої системи, управління податкової міліції України, військовослужбовці яких отримують грошове забезпечення.

 

3 Міністерству оборони України, МВС України, МНС України, СБУ, Державному департаменту України з питань виконання покарань, ДПА України, Держкордону України, Державній спеціальній службі транспорту України забезпечити збір та подання зведеної інформації за формою державного статистичного спостереження N 2-ВС (піврічна) у встановлені терміни на адресу Держкомстату України в цілому по Україні та в розрізі регіонів.

 

4 Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату України від 14.10.97 р. N 24 "Про затвердження річних та поточних форм державної статистичної звітності з праці".

 

5 Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

 

 

 

 Голова

 О. Г. Осауленко