ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

30.12.2004

Київ

674

 

   

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища  

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про державну статистику» та з метою удосконалення державних статистичних спостережень з охорони навколишнього середовища

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити:

 

1.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-екологічні витрати «Звіт про екологічні збори та поточні витрати на охорону природи», затвердженої наказом Держкомстату України від 25 червня 2004р. №411 (додається).

 

1.2. Інструкцію щодо заповнення  державних статистичних спостережень за станом атмосферного повітря за формами №2-ТП (повітря) (річна) та №2-ТП (повітря) (квартальна)  «Звіт про охорону атмосферного повітря», затверджених наказом Держкомстату України від 25 червня 2004р. №411 (додається).

 

2. Дію затверджених пунктом 1 цього наказу інструкцій поширити:

 

2.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-екологічні витрати «Звіт про екологічні збори та поточні витрати на охорону природи» – на підприємства, організації, установи, громадян–підприємців, які мають викиди забруднювальних речовин в атмосферу, скидання забруднених стічних вод, розміщення відходів у навколишньому середовищі, здійснюють витрати на охорону довкілля.

 

2.2. Інструкцію щодо заповнення державних статистичних спостережень за станом атмосферного повітря за формами №2-ТП (повітря) (річна) та №2-ТП (повітря) (квартальна)  «Звіт про охорону атмосферного повітря» – на підприємства, організації, установи та громадян–підприємців, які взяті на державний облік територіальними органами Мінприроди України за обсягами потенційних викидів забруднювальних речовин в атмосферу.

 

3.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

 

 
Голова О.Г.Осауленко
                                                                               

 

 

ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України 

  С.В.Поляков