ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

24.06.2005

162

 

 

 

Зареєстровано в Мін'юсті України

12.07.2005  за  № 731/11011

 

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень в галузі сільського господарства

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою удосконалення державних статистичних спостережень в галузі сільського господарства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2006 року:

1.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №4-сг "Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 200__ року" (додається).

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №29-сг "Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 200__ року" (додається).

1.3. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №9-б-сг "Звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 200__ року" (додається).

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №3-сг "Звіт про сівбу ярих культур на "__" ______200_ року" (додається).

1.5. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №7-сг "Звіт про хід збирання урожаю та проведення інших польових робіт на "__" ______200_ року" (додається).

1.6. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №5-сг "Сортові посіви під урожай 200__ року" (додається).

1.7. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 200__ року" (додається).

1.8. Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень №24 "Звіт про стан тваринництва за 200_р." (річна) та №24-сг "Звіт про стан тваринництва на "__" ______200_р. (місячна)" (додається).

1.9. Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень №1 (риба) "Звіт про вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 200_р." (річна) та №1 (риба) "Звіт про вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за січень-______200_р. (місячна)" (додається).

1.10. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №6-сільрада "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 20__року" (додається).

1.11. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №4-заг "Звіт про надходження цукрових буряків на переробні підприємства на "__"________  200_року (місячна)" (додається).

1.12. Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень №21-заг "Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції за 200_рік" (річна) та №21-заг "Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції за січень - ______200_року (місячна)" (додається).

2. Поширити дію інструкцій затверджених:

2.1. Підпунктами 1.1, 1.2, 1.8, 1.12 пункту 1 цього наказу - на юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, незалежно від форм власності та підпорядкування.

 

2.2. Підпунктами 1.3-1.6 пункту 1 цього наказу - на юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, незалежно від форм власності та підпорядкування, крім малих сільськогосподарських підприємств (за винятком тих малих підприємств, які мають у своєму користуванні понад 100 га сільськогосподарських угідь).

2.3. Підпунктами 1.7 та 1.10 пункту 1 цього наказу - на сільські, селищні та міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

2.4. Підпунктом 1.9 пункту 1 цього наказу - на юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які займаються рибогосподарською діяльністю, незалежно від форм власності та підпорядкування.

2.5. Підпунктом 1.11 пункту 1 цього наказу - на переробні підприємства, які зареєстровані як юридичні особи, мають власні переробні потужності (або їх орендують) та здійснюють приймання цукрових буряків, незалежно від форм власності та підпорядкування.

3. Визнати  такими, що втратили чинність з 1 січня 2006 року:

3.1. Наказ Мінстату України від 21.08.95 №217 "Про затвердження форм державної статистичної звітності по рибному господарству" в частині  Інструкції щодо заповнення форм державної статистичної звітності №1 (риба) "Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку", річна; №1 (риба) "Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку", квартальна; №1 (риба) "Звіт про вилов риби, добування морепродуктів та їх переробку", місячна, затвердженої пунктом 1 наказу.

 

3.2. Наказ Держкомстату України від 30.08.2004 №497 “Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень в галузі сільського господарства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.09.2004 за №1134/9733, в частині дії інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень №4(сільрада) “Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 200__ року” та №21-заг "Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції".

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

                                                                                       

Голова

 О.Г.Осауленко