ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

25.07.2005

Київ

№ 204

 

 

Про внесення змін  та доповнень до форм  державних статистичних спостережень зі статистики дозволів на будівництво та Інструкції щодо їх складання

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України Про державну статистику” та постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243 “Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів”

 

 

Н А К А З У Ю:  

          

1. Унести  такі  зміни та доповнення до форм державних  статистичних   спостережень   зі  статистики дозволів на будівництво № 1–буд “Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт” і № 2-буд “Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт” та Інструкції щодо їх складання (далі – Інструкція), затверджених  наказом Держкомстату України  17.09.2004 № 519,  зареєстрованих  у  Міністерстві   юстиції   України  04.10.2004 за № 1248/9847: 

1.1.  У формі № 1-буд рядки 2.09 – 2.11 викласти в такій редакції:

“2.09. Загальний будівельний об’єм нової будівлі – куб.м;

 2.10. Загальна площа нової будівлі – кв.м;

 2.11. Кількість повних поверхів нової будівлі”.

     У формі № 2-буд  рядки 1.10, 2.1 викласти в  такій редакції:

“1.10. Загальна площа нової будівлі – кв.м;

  2.1. Дата затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в    експлуатацію закінченого будівництвом обєкта та номер розпорядчого документа про затвердження”.  

1.2. Викласти   шостий, сьомий та восьмий  абзаци  Інструкції в частині форми № 2-буд “Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних робіт” у такій редакції:

 “У рядку 2.1 указується дата введення в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта. Відповідно до п.29  Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів”, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1243,  такою датою є дата затвердження  акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта органом  виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, що утворив комісію.

            У рядку 2.2 наводяться дані про фактично введену  в дію потужність будівлі чи споруди, її розмір,  що вказані в акті державної приймальної комісії. У разі, якщо згідно з  актом уведено в дію частину будівлі  чи  споруди,  у цьому рядку зазначаються: “I черга”, “I секція” тощо.

У рядку 2.3 відображається фактична вартість  основних фондів, які прийнято в експлуатацію  згідно з  актом державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта”.

 

2. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.) здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою даних державних статистичних спостережень за формами № 1-буд та № 2-буд, зі змінами та доповненнями, затвердженими  цим  наказом.  

 

3.  Начальникам   головних   управлінь  статистики в Автономній Республіці

Крим, областях,  м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання даних за формами державних статистичних спостережень № 1-буд та №2-буд, зі змінами та доповненнями,  затвердженими  цим наказом, у встановлені терміни.

 

     4.  Контроль за  виконанням  цього наказу покласти на першого заступника   Голови  Головка В.А.

 

 

 

 

 Голова 

О.Г. Осауленко

 

 

Наказ погоджено:

 

В.о. начальника  Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві

А.І. Кокурін