ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

19.09.2005

Київ

№ 275

 

 

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження з праці

 

 

 

(З 1 січня 2007 року цей наказ втратить чинність згідно з наказом

Державного комітету статистики України від 30 червня 2006 року N 291)

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого удосконалення форм державних статистичних спостережень та статистичної методології

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження з праці N 6-ПВ (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання за 200_ рік" (додається) та ввести її в дію починаючи зі звіту за 2005 рік.

 

2. Поширити дію форми державного статистичного спостереження, затверджену пунктом 1 цього наказу, на всіх юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання.

 

3. Департаменту статистики праці (Григорович Н.В.):

3.1. Передати адміністративно-господарському департаменту оригінал бланка форми державного статистичного спостереження, затвердженого пунктом 1, для виготовлення.

3.2. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою державного статистичного спостереження за вищезазначеною формою.

3.3. Внести відповідні зміни до Плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації на 2005 рік в частині удосконалення діючих КЕОІ у 2005 році.

 

4. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) забезпечити закупівлю послуг з виготовлення бланків затвердженої форми державного статистичного спостереження та контроль за своєчасним її тиражуванням, а також розсилкою головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, у м.Києві та Управлінню статистики у м.Севастополі.

 

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення та доставки бланків форми державного статистичного спостереження, затвердженої пунктом 1 цього наказу.

 

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві (Сидоренко М.М.) здійснювати розробку та зведення даних затвердженої форми державного статистичного спостереження, одержаної від головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, у м.Києві та Управління статистики у м.Севастополі у терміни, визначені Планом державних статистичних спостережень.

 

7. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, у м.Києві та Управління статистики у м.Севастополі забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві звітів у терміни, що визначені Планом державних статистичних спостережень.

 

8. Визнати таким, що з 1 січня 2006 року втрачає чинність, підпункт 1.2 пункту 1 наказу Держкомстату України від 4 жовтня 2004 року N 535 "Про затвердження річних форм державних статистичних спостережень з праці".

 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 Голова

 О. Г. Осауленко