ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

28.09.2005

Київ

290

 

 

 

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з лісового тамисливського господарства

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України „Про державну статистику” та з метою удосконалення державних статистичних спостережень з лісового господарства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2006 року:

1.1. Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 3-лг (квартальна) та № 3-лг (річна) „Звіт про лісогосподарську діяльність” (додається).

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 2-тп (мисливство) „Звіт про ведення мисливського господарства” (додається).

 

2. Поширити дію інструкцій затверджених:

2.1. Підпунктом 1.1. пункту 1 цього наказу - на підприємства та організації, інші юридичні особи, яким надані у користування або власність землі лісового фонду для ведення лісового господарства.

2.2. Підпунктом 1.2. пункту 1 цього наказу - на підприємства та організації, інші юридичні особи, яким надані у користування мисливські угіддя.

 

3. Скасувати:

3.1. Наказ Мінстату України від 23.07.1993 № 163 „Про затвердження форми державної статистичної звітності  № 2-тп (мисливство) (річна)”.

3.2. Наказ Мінстату України від  26.07.1994  № 174 „Про затвердження інструкцій до форм по лісовому та заповідному господарству”.

 

4. Визнати таким, що з 1 січня 2006 року втратив чинність, наказ Держкомстату України від 30.12.2004 № 673 „Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з лісового господарства”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.01.2005  за   № 82/10362, № 83/10363, № 84/10364.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

 

 

 

 Голова

 О. Г. Осауленко