ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 

Наказ Державного комітету статистики України

від 18 квітня 2005 року N 95

 

Про затвердження форм погосподарського обліку та Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах  

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

11 травня 2005 р. за N 487/10767

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та на виконання статті 4 Закону України "Про особисте селянське господарство", пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 N 424-р "Про проведення перезакладення книг погосподарського обліку та перепису поголів'я худоби у домашніх господарствах"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах на 2006 - 2010 роки, що додаються:

 

1.1. Форма N 1 "Погосподарська книга N ____ на 2006 - 2010 роки";

 

1.2. Форма N 2 "Список осіб, що тимчасово проживають на території ради в 20__ році";

 

1.3. Форма N 3 "Алфавітна книга домогосподарств на 2006 - 2010 роки";

 

1.4. Форма N 4 "Список домоволодінь, господарі яких не проживають постійно на території ради";

 

1.5. Форма N 5 "Список осіб, яким надані земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства".

 

2. Поширити форми, затверджені підпунктами 1.1 - 1.4 пункту 1 цього наказу, на сільські, селищні та міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти, форму, затверджену підпунктом 1.5 пункту 1, - на міські, селищні ради в частині міських поселень та ввести їх у дію з 1 січня 2006 року.

 

3. Затвердити Інструкцію з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, що додається.

 

4. Поширити Інструкцію, затверджену пунктом 3 цього наказу, на сільські, селищні та міські ради і ввести її в дію з 1 січня 2006 року.

 

5. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О. М.):

 

5.1. Після державної реєстрації цього наказу в Мін'юсті України передати форми та Інструкцію, затверджені пунктами 1 і 3 цього наказу, головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях та Управлінню статистики в місті Севастополі для друку на умовах, передбачених відповідними розпорядженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних і Севастопольської міської держадміністрацій;

 

5.2. Разом з департаментом статистики послуг (Калачова І. В.) та департаментом статистики населення (Стельмах Л. М.) здійснювати методологічне керівництво веденням погосподарського обліку.

 

6. Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях та Управлінню статистики в місті Севастополі забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та розсилкою форм та Інструкції, затверджених пунктами 1 і 3 цього наказу.

 

7. Визнати таким, що втрачає чинність з 1 січня 2006 року, наказ Державного комітету статистики України від 17.07.2000 N 234 "Про затвердження форм та Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських (селищних) радах", зареєстрований в Мін'юсті України 08.08.2000 за N 480/4701.

 

8. Скасувати наказ Держкомстату України від 24.12.2004 N 667 "Про затвердження форм з ведення погосподарського обліку".

 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю. М.

 

 

 

Голова 

 

О. Г. Осауленко 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

  

 

Міністр аграрної політики

України 

 

 

О. П. Баранівський 

 

Голова Державного комітету

України по земельних ресурсах 

 

 

А. С. Даниленко