ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

18.04.2005

Київ

№ 96

 

 

 

Про затвердження

Класифікації інституційних секторів

економіки України

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну статистику” та з метою забезпечення доступності, гласності і відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалену методичною комісією Держкомстату Класифікацію інституційних секторів економіки України (КІСЕ) (додається).

 

2. Департаменту макроекономічної статистики (Нікітіній І.М.):

2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування КІСЕ при складанні системи національних рахунків.

2.2. Направити у тижневий термін затверджену в п.1 цього наказу КІСЕ Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів, Національному банку, Державній комісії з регулювання ринку фінансових послуг, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державній податковій адміністрації  для використання в роботі.

 

3. Департаменту планування та організації статистичних спостережень (Віленчук Р.Г.) спільно з Головним міжрегіональним управлінням статистики у м. Києві (Сидоренку М.М.):

3.1. Розробити до 30.04.2005 р. Порядок запровадження КІСЕ у системі ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

3.2. З 01.06.2005 р. здійснювати кодування об’єктів ЄДРПОУ за КІСЕ.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Головка В.А та заступника Голови Шишкіну К.М. згідно з розподілом функціональних обов’язків.

 

 

 

 Голова

 О. Г. Осауленко