ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

30 березня 2006 р.

Київ

109

 

Щодо проведення експерименту із запровадження дворівневої системи збирання, обробки та поширення статистичної інформації

 

 

 

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 №136-р "Про проведення експерименту із запровадження дворівневої системи збирання, обробки та поширення  статистичної інформації"

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести експеримент із запровадження дворівневої системи збирання, обробки та поширення  статистичної інформації в головних управліннях статистики в Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській областях та місті Києві.

2. Затвердити:

2.1 План заходів щодо проведення експерименту із запровадження дворівневої системи збирання, обробки та поширення  статистичної інформації, що додається.

2.2 Склад  Координаційної  ради з  питань  експериментального  запровадження дворівневої системи збирання, обробки та поширення  статистичної інформації, що додається.

3. Координаційній раді з питань експериментального запровадження дворівневої системи збирання, обробки та поширення  статистичної інформації:

3.1  Забезпечити  виконання  Плану  заходів щодо проведення експерименту із запровадження дворівневої системи збирання, обробки та поширення  статистичної інформації.

3.2  За результатами експерименту підготувати та подати до 22 листопада 2006 року на розгляд колегії Держкомстату звіт і пропозиції щодо удосконалення організаційної структури органів державної статистики, а також системи збирання, обробки та поширення статистичної інформації.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування виконання Плану  заходів  щодо проведення експерименту із запровадження дворівневої системи збирання, обробки та поширення  статистичної інформації за відповідними бюджетними програмами.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) довести цей наказ до відома заступників Голови, керівників структурних підрозділів Держкомстату, НТК статистичних досліджень, Головного міжрегіонального управління статистики у місті Києві, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській областях та місті Києві.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держкомстату

від 30.03.2006 № 109

 

План заходів

щодо проведення експерименту із запровадження дворівневої системи збирання, опрацювання та поширення  статистичної інформації

 

 

№ з/п

Назва заходу

Терміни виконання

Відповідальні за виконання

1

Створити робочі  групи з питань експериментального запровадження дворівневої системи збирання, обробки та поширення статистичної інформації в територіальних органах державної статистики-учасниках експерименту (далі-територіальні робочі групи)

Квітень 2006 р.

Територіальні органи державної статистики-учасники експерименту

2

Ініціювати прийняття Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Вінницькою, Волинською, Житомирською, Луганською, Львівською, Миколаївською обласними та Київською міською державними адміністраціями рішень щодо сприяння проведенню експерименту із запровадження дворівневої системи збирання, обробки та поширення статистичної інформації

Квітень 2006 р.

Територіальні органи державної статистики-учасники експерименту

3

Розробити Плани заходів щодо проведення експерименту із запровадження дворівневої системи збирання, обробки та поширення  статистичної інформації відповідними територіальними органами державної статистики - учасниками експерименту та подати їх на затвердження Держкомстату

14 квітня 2006 р.

Територіальні органи державної статистики-учасники експерименту

4

Розробити організаційно-технологічні схеми проведення експерименту з урахуванням специфіки кожного регіону-учасника:

·   визначити адміністративні райони та міста, де проводитиметься експеримент;

·   встановити переліки форм державної статистичної звітності, по яких буде збиратися інформація при проведенні експерименту, визначити потреби у бланковій продукції;

·   вибрати альтернативні методи збирання державної статистичної звітності та передачі інформації, передбачивши застосування електронного документообігу з використанням електронного підпису, а також дворівневої корпоративної електронної пошти;

·   визначити перелік респондентів, які братимуть участь у проведенні експерименту;

·   встановити строки та адреси подання форм державної статистичної звітності у ході експерименту

15 травня 2006 р.

Координаційна рада, територіальні органи державної статистики-учасники експерименту

5

Провести роз'яснювальну роботу з респондентами щодо мети та сутності експерименту, а  також довести до їх відома організаційно-технологічні схеми подання державної статистичної звітності

Травень 2006 р.

Територіальні органи державної статистики-учасники експерименту

6

Здійснити  експериментальне запровадження інтегрованої системи оброблення статистичних даних (ІСОСД):

·     створити з урахуванням досвіду статистичних служб країн-членів ЄС модель ІСОСД з використанням бази метаданих, що включає систему статистичних реєстрів та класифікацій;

·     провести інсталяцію моделі ІСОСД та навчання персоналу;

·     забезпечити збирання державної статистичної звітності відповідно до розроблених організаційно-технологічних схем;

·       провести дослідну експлуатацію моделі ІСОСД на територіальному та центральному рівнях 

Квітень-листопад 2006 р.

Держкомстат, територіальні органи державної статистики-учасники експерименту, ГМУС у місті Києві, НТК статистичних досліджень

7

Створити експериментальну базу статистичних даних у розрізі районів і міст обласного значення для забезпечення потреб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у статистичній інформації

Червень-листопад 2006 р.

Головне управління статистики у Львівській області

8

Переглянути та удосконалити звітно-статистичний інструментарій з метою зменшення звітного навантаження на респондентів, уникнення дублювання  показників форм державних статистичних спостережень, приведення методології розрахунку статистичних показників у відповідність до стандартів бухгалтерського обліку

Травень-листопад 2006 р.

Держкомстат, НТК статистичних досліджень

9

Розробити план поетапного впровадження вибіркових статистичних спостережень

Червень-листопад 2006 р.

Держкомстат, НТК статистичних досліджень

10

Здійснювати оперативний моніторинг проведення експерименту із запровадження дворівневої системи збирання, обробки та поширення  статистичної інформації 

Щомісячно

Координаційна рада, територіальні робочі групи

11

Надати Координаційній Раді узагальнену інформацію щодо результатів експерименту в кожному регіоні-учаснику з пропозиціями щодо удосконалення організаційної структури територіальних органів державної статистики і системи збирання, обробки та поширення статистичної інформації

15 листопада 2006 р.

Територіальні робочі групи

12

Підготувати звіт за результатами експерименту та пропозиції щодо удосконалення організаційної структури органів державної статистики і системи збирання, обробки та поширення статистичної інформації

22 листопада 2006 р.

Координаційна рада

13

Забезпечити тематичне інформування громадськості щодо:

 

Координаційна рада,

- мети проведення експерименту та його сутності;

березень-квітень 2006 р.

територіальні робочі групи

- проходження експерименту та пов'язаних з цим проблемних питань;

травень-листопад2006 р.

- результатів експерименту

листопад-грудень 2006 р.

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держкомстату

від 30.03.2006 № 109

 

Склад Координаційної ради з питань експериментального запровадження дворівневої системи збирання, обробки та поширення статистичної інформації

 

 

Голова ради

 

Шишкіна К.М. - заступник Голови Держкомстату

 

 

Заступник Голови ради

Остапчук О.Е. - директор департаменту планування та організації статистичних спостережень

 

 

Члени комісії:

Забродський П.П. - директор департаменту зведеної інформації та міжнародного співробітництва

 

 

 

Моісеєв Л.І. -  директор департаменту інформатизації

 

 

 

Кучіна І.Ю. -  директор департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

 

 

 

Осипова І.І. - директор департаменту обстежень домогосподарств

 

 

 

Коротенко І.М. -  в.о. завідувача сектору правового забезпечення та зв'язків з Верховною Радою України

 

 

 

Васєчко О.О. -  генеральний директор НТК статистичних досліджень

 

 

 

Кузьміна І.А. -  керівник Групи з виконання проекту "Розвиток системи державної  статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень"

 

 

 

Віленчук Р.Г. -  начальник Головного управління статистики у місті Києві

 

 

 

Зацаринський П.Ф. -  начальник Головного управління статистики у Миколаївській області

 

 

 

Ігнатов С.Н. -  начальник Головного управління статистики у Вінницькій області

 

 

 

Колесник В.І. - начальник Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим

 

 

 

Матковський С.О. -  начальник Головного управління статистики у Львівській області

 

 

 

Мотиль М.І. -  начальник Головного управління статистики у Волинській області

 

 

 

Рижкова Л.О. -  начальник Головного управління статистики у Житомирській області

 

 

 

 Пілієв С.Г. -  начальник Головного управління статистики у       Луганській області