ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

26.06.2006

Київ

279

 

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики будівництва та капітальних інвестицій

 

      

 

 

 

        Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 19, 55 Господарського кодексу України та статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики будівництва і капітальних інвестицій та отримання повної, усебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

         Н А К А З У Ю:  

          

 1. Затвердити форми державних статистичних спостережень, що додаються, та ввести їх у дію починаючи зі звіту:

за січень 2007 року

- № 1-кб (термінова) "Звіт про виконання будівельних робіт" (далі – форма № 1-кб);

зі звіту за 2006 рік

- № 1-інвестиції "Звіт про інвестиції в основний капітал  (капітальні вкладення)" (далі – форма № 1-інвестиції);

- № 2-інвестиції  "Звіт про капітальні інвестиції" (далі – форма № 2-інвестиції).

 

  2. Установити, що підприємства та відокремлені підрозділи, що виконують будівельні роботи, зобов'язані подавати достовірну статистичну інформацію за формою державного статистичного спостереження № 1-кб, затвердженою пунктом 1 цього наказу.

 

  3. Установити, що господарські організації, їх філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виділені на окремий баланс, установи, заклади, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які безпосередньо освоювали (використовували) капітальні інвестиції, зобов'язані подавати достовірну статистичну інформацію за формами державних статистичних спостережень № 1-інвестиції та № 2-інвестиції, затвердженими пунктом 1 цього наказу.

 

4. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):

4.1 Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою даних форм державних статистичних спостережень, затверджених пунктом 1 цього наказу.

4.2 Визначити потрібний тираж, підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) оригінали бланків форм № 1-кб, № 1-інвестиції та № 2-інвестиції для виготовлення.

 

5. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форм № 1-кб, № 1-інвестиції та № 2-інвестиції на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

 

6. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення та доставки бланків форм, затверджених пунктом 1 цього наказу. 

 

7. Визнати такими, що втратили чинність:

- наказ Держкомстату України від 08.12.2005  № 408  “Про затвердження форми державного статистичного спостереження зі статистики будівництва”     з 1 лютого 2007 року;

- наказ Держкомстату України від 25.11.2005 № 378 “Про затвердження форми державного статистичного спостереження зі статистики інвестицій в основний капітал” з 1 січня 2007 року.

 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови  Головка В.А.

 

  

Голова 

 О.Г. Осауленко