ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

26.06.2006

Київ

280

 

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень в галузі сільського та рибного господарства

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику", з метою вдосконалення державних статистичних спостережень в галузі сільського та рибного господарства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень в галузі сільського та рибного господарства (додаються) та ввести їх у дію:

1.1. Річні – зі звіту за 2006 рік:

4-сг „Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 200_року”;

9-б-сг „Звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай 200_року”;

24 "Звіт про стан тваринництва за 200_р.";

29-сг "Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 200_року";

додаток до форми №29-сг (меліорація) "Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня  200_року"; 

21-заг "Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції за 200_рік";

50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 200_рік";

16-сг "Баланс сільськогосподарської продукції на 1 січня 200_ року";

10-мех "Наявність тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей на 1 січня 200_р.";

4-сільрада ”Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 200_року”;

6-сільрада "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 200__року".

1.2. Періодичні – зі звіту за січень 2007 року:

3-сг (місячна) „Звіт про сівбу ярих культур на „__”_____200_року”;

7-сг (місячна) „Звіт про хід збирання врожаю та проведення інших польових робіт на „__”_____200_року”;

24-сг (місячна) "Звіт про стан тваринництва  на  "__"  ______ 200_р. ";

4-заг (місячна) "Звіт про надходження цукрових буряків на переробні підп­риємст­ва на "__"___________ 200_року";

21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції за січень – ______200_року";

11-заг (квартальна) "Звіт про надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень-__________ 200_ року";

13-заг (квартальна) "Звіт про надходження молока на переробні підприємства за січень-__________ 200_ року";

1-зерно (піврічна) "Звіт про наявність та надходження зернових культур на "_" ______200_року";

1(риба)-місячна „Звіт про вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за січень-______200_року”.

1.3. Вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості – з 1 травня 2007 року:

01-СГН "Запитальник базового інтерв’ю";

02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв’ю".

 

2. Поширити:

2.1. Форми державних статистичних спостережень, затверджені підпунктом 1.1 та 1.2 пункту 1 цього наказу, крім форм 4-сільрада, 6-сільрада,  на всіх юридичних осіб, їхні відокремлені підрозділи, які займаються відповідним видом економічної діяльності, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарю­вання, за переліком, встановленим територіальними органами державної статистики.

2.2. Форми державних статистичних спостережень 4-сільрада, 6-сільрада, затверджені підпунктом 1.1 пункту 1 цього наказу, на сільські, селищні та міські ради, на території яких розташовані сільські населені пункти.

 

3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):

3.1. Визначити потрібний тираж, підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) оригінали бланків форм держав­них статистичних спостережень, затверджених пунктом 1 цього наказу, для виготовлення;

3.2. Здійснювати керівництво збиранням та розробкою даних державних статистичних спостережень за формами, затвердженими пунктом 1 цього наказу.

 

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг з виготовлення та доставки бланків форм, затверджених пунктом 1 цього наказу.

 

5. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених пунктом 1 цього наказу, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, у областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі.

 

6. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держкомстату:

6.1. Від 22.06.2005 № 158 "Про затвердження форм державних статистич­них спостережень із сільського і рибного господарства" в частині форм державних статистичних спостережень: річних – 4-сг, 24, 5-сг, 50-сг, 10-мех, 4-сільрада, 6-сільрада, затверджених підпунктом 1.1 пункту 1 наказу; 21-заг, затвердженої підпунктом 1.3 пункту 1 наказу – з 1 січня 2007 року; періодичних – 3-сг, 7-сг, 24-сг (місячна), 1(риба)-місячна, 4-заг (місячна), 21-заг (місячна), затверджених  підпунктом 1.2 пункту 1 наказу – з 1 лютого 2007 року; вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості 01-СГН, затвердженої підпунктом 1.4 пункту 1 наказу – з 1 травня 2007 року та річних 9-б-сг, 29-сг, затверджених підпунктом 1.1 пункту 1 наказу – з 1 грудня 2006 року.

6.2. Від 02.08.2005 № 226 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень із сільського господарства" – з 1 лютого 2007 року.

6.3. Від 25.06.2004 № 412 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень із сільського і рибного господарства" в частині форми державного статистичного спостереження 1-зерно (піврічна), затвердженої підпунктом 1.2 пункту 1 наказу – з 1 лютого 2007 року; вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості 02-СГН, затвердженої підпунктом 1.3 пункту 1 наказу – з 1 травня 2007 року.

6.4. Від 06.06.2003 № 165 "Про затвердження форм державних статистич­них спостережень із сільського і рибного господарства" в частині річної форми державного статистичного спостереження 16-сг, затвердженої підпунктом 1.1 пункту 1 наказу – з 1 січня 2007 року.

6.5. Від 27.08.2000 № 275 "Про затвердження форм державної статистич­ної звітності з сільського і рибного господарства та заготівлі" – з 1 січня 2007 року.

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

 

 

 

 Голова

 О. Г. Осауленко