ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

30.06.2006

Київ

290

 

Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1–П (термінова) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)”

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну статистику”, з метою удосконалення державних статистичних спостережень щодо промислової діяльності

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Унести зміни та доповнення до пункту 3 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1–П (термінова) “Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)”, затвердженої наказом Держкомстату України від 30.04.2004 №261 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.05.2004 за №674/9273 (зі змінами) (далі – Інструкція), а саме:

1.1. Вилучити підпункт 3.7.

1.2. Підпункти 3.8, 3.9 уважати підпунктами 3.7, 3.8, при цьому в підпункті 3.7 у словах  "за графами 1, 3, 4, 5, 6, 7" виключити цифри "6, 7", у підпункті 3.8 слова "у графі 8" замінити на слова "у графі 6".

2. Зазначені зміни та доповнення ввести в дію; починаючи зі звіту за січень 2007 року.

 

3. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою цієї Інструкції зі змінами та доповненнями, внесеними пунктом 1 цього наказу, на адреси головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях,  місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

 

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення та доставки Інструкції зі змінами та доповненнями, внесеними пунктом 1 цього наказу.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Головка В.А.

 

 

 

 

 Голова

 О. Г. Осауленко