ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

05.07.2006

Київ

300

 

 

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18  Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80,81 Цивільного кодексу України та з метою подальшого удосконалення державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків та отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків, що додаються, та ввести їх у дію:

 

1.1. Річні - зі звіту за 2006 рік:

1.1.1. № 4-мтп “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”.

1.1.2. № 4-мтп (св) “Звіт про залишки і  використання  енергетичних  матеріалів та продуктів перероблення нафти”.

1.1.3. № 1-опт “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі”.

1.1.4. Додаток 1 до ф. № 11-мтп “Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт”.

1.1.5. Додаток 2 до ф. № 11-мтп “Утворення та  використання  вторинних енергетичних ресурсів”.

1.1.6. Додаток 3 до ф. № 11-мтп “Види продукції та робіт за номенклатурою промислової продукції (НПП), що враховуються у розділах І,ІІ,ІІІ звіту за ф.№ 11-мтп”.

1.1.7. № 3-дм “Звіт про залишки, надходження та витрати природних алмазів на виготовлення алмазних інструментів і діамантів”.

 

1.2. Періодичні - зі звіту за 2006 рік:

1.2.1. № 3-мтп “Звіт про залишки і витрати матеріалів”, піврічна.

1.2.2. № 11-мтп “Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії”, піврічна.

1.2.3. № 11-ер “Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії”, піврічна.

1.2.4. № 14-мтп “Звіт про утворення,  використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва”, піврічна.

1.2.5. № 2-дм “Звіт про залишки, надходження і витрати дорогоцінних металів та виробів з них”, піврічна.

1.2.6. Додаток до ф. № 2-дм “Звіт про  залишки, надходження та використання дорогоцінних металів у вигляді брухту та відходів”, піврічна.

 

1.3 Періодичні - зі звіту за січень 2007 року:

1.3.1. № 4-мтп “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”, місячна.

1.3.2. № 4-мтп “Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти”, квартальна.

1.3.3. № 1-опт “Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі”, квартальна.

 

2. Установити, що юридичні особи всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підрозділи зобов’язані подавати достовірну статистичну інформацію за формами державних статистичних спостережень, затверджених пунктом 1 цього наказу.

 

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.):

3.1. Визначити тираж та передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) оригінали бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених пунктом 1 цього наказу, для їх виготовлення.

3.2. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою даних державних статистичних спостережень за формами, затвердженими пунктом 1 цього наказу.

 

4. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі.

 

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт із виготовлення та доставки бланків форм, затверджених пунктом 1 цього наказу.

 

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві (Cидоренко М.М.) здійснювати збирання та розробку даних за формами державних статистичних спостережень, затверджених пунктом 1 цього наказу.

 

7. Начальникам головних управлінь  статистики в Автономній  Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі забезпечити в установленому порядку збирання, розробку та подання Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києві звітів у строки,  що  визначені Планом державних статистичних спостережень.

 

8. Визнати такими, що з 1 січня 2007 року втратили чинність:

8.1. Наказ Держкомстату від 14.10.2004 № 560 “Про  затвердження  форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків” в частині затвердження форм державних статистичних спостережень:

підпункт 1.1 пункту 1:

№ 3-дм “Звіт про залишки, надходження та витрати природних алмазів на виготовлення алмазних інструментів і діамантів”, річна;

підпункт 1.2 пункту 1:

№ 14-мтп “Звіт про утворення, використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва”, піврічна;

8.2. Наказ Держкомстату від 15.09. 2005 № 271 “Про затвердження  форм державних статистичних спостережень зі статистики товарних ринків”.

8.3. Наказ Держкомстату від 07.11. 2005 № 354 “Про затвердження  форм державних статистичних спостережень № 2-дм і додатка до форми № 2-дм”.

 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Головка В.А.

 

 

 

 Голова

 О. Г. Осауленко

 

 

Наказ погоджено:

 

Начальник Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві М.М.Сидоренко