ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

10.07.2006

Київ

№ 303

 

 

 

 

Про визнання наказів такими, що втратили чинність

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Закону України “Про державну статистику” та з метою уникнення дублювання інформаційних потоків щодо підприємств, які змінили форму власності в процесі приватизації

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держкомстату:

від 24.10.2005 № 326 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-приватизація, додатка до форми державного статистичного спостереження № 1-приватизація та Інструкції щодо їх заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.2005 за № 1358/11638;

від 07.12.2004 № 650 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 2-приватизація та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.2004 за № 1625/10224.

 

2. Цей наказ набуває чинності з 11 січня 2007 року.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Головка В.А.

 

 

Голова

О.Г. Осауленко

 

 

П О Г О Д Ж Е Н О:

 

Голова Фонду державного майна України

В.П. Семенюк

 

 

Погоджено:

 

Фонд державного майна

 

 

 

Директор департаменту інформаційних технологій, моніторингу та прогнозування

О.І. Синенко