ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

19.07.2006

Київ

№ 337

 

 

 

Про затвердження Інструкцій

щодо заповнення форм

державних статистичних

спостережень № 4-нт і

№ 7-нт (ліцензії)

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, з метою отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій

 

Н А К А З У Ю :

 

1. Затвердити Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень (додаються) і ввести їх у дію, починаючи зі звіту за 2006 рік:

1.1. № 4-нт “Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності”, річна.

1.2. № 7-нт (ліцензії) “Звіт про укладання договорів стосовно розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності”, річна.

 

2. Респондентам при заповненні форм державних статистичних спостережень № 4-нт та № 7-нт (ліцензії) використовувати інструкції, затверджені цим наказом.

 

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) визначити необхідний тираж, підготувати і передати для виготовлення адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) оригінали Інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом.

 

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг з виготовлення та доставки Інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом.

 

5. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою Інструкцій щодо заповнення форм державної статистичної звітності, затверджених цим наказом, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

 

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату України від 14.10.2004 № 558 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень із статистики науки й інновацій та Інструкцій щодо їх складання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.10.2004 за № 1377/9976, у частині затвердження форм державних статистичних спостережень № 4-нт “Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності” і № 7-нт (ліцензії) “Звіт про укладання договорів стосовно розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності” та інструкцій щодо їх заповнення.

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 

Голова

О.Г. Осауленко

                                                                                           

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного департаменту

інтелектуальної власності

                                                                                                         

____________________  М.В. Паладій

_____    _____________  2006р.

Погоджено:

 

Державний департамент інтелектуальної власності України

 

 

 

Заступник Голови

 

В.С. Дмитришин

 

 

 

Начальник управління державних реєстрацій, економіки та інформаційного забезпечення

 

О.О. Тверезенко