ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

31.07.2006

Київ

367

 

Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-газ "Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою удосконалення державних статистичних спостережень щодо відпуску газу населенню та на комунально-побутові потреби

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-газ "Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу", затвердженої наказом Держкомстату України від 17.08.2004 № 482 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за № 1078/9677 (далі – Інструкція), що додаються, та ввести їх в дію, починаючи зі звіту за 2006 рік.

 

2. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою Інструкції зі змінами та доповненнями, внесеними пунктом 1 цього наказу, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі.

 

3. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення та доставки Інструкції зі змінами та доповненнями, внесеними пунктом 1 цього наказу.

 

4.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Головка В.А.

 

 

 

 

 Голова

 О. Г. Осауленко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

31.07.2006 № 367

 

Зміни та доповнення до Інструкції

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

№1-газ "Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу"

 

 

 

1. Підпункт 1.3 викласти у новій редакції: "1.3. У разі зміни підпорядкування підприємства, що займається реалізацією газу, звітність складається окремо за період до зміни його підпорядкування і за період роботи в новій системі".

2. У підпункті 1.7 другий абзац викласти у новій редакції: "У число газифікованих природним газом включаються населені пункти, у яких хоча б один із споживачів використовує природний газ з газопроводу на комунально-побутові потреби і жоден споживач не використовує зріджений газ з газобалонної установки; у число газифікованих природним та зрідженим газом включаються населені пункти, у яких хоча б один споживач використовує природний газ з газопроводу та хоча б один споживач використовує зріджений газ; у число газифікованих зрідженим газом включаються населені пункти, у яких хоча б один споживач використовує зріджений газ з газобалонної установки, яка знаходиться на обслуговуванні газового господарства, і жоден споживач не використовує природний газ".

3. У підпункті 2.2 у другому абзаці замінити слово "відомств" на слово "підприємств".

4. У підпункті 2.12 у першому абзаці замінити слова та цифри "У графах 1–5" на слова та цифру "У графі 1".

5. У підпункті 2.13:

1)  третій абзац викласти у новій редакції: "на комунально-побутові потреби (графа 3)";

2) четвертий абзац викласти у новій редакції: "У відпуск газу на комунально-побутові потреби включаються витрати газу на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання (яке здійснюється від котелень), а також на інші потреби житлових, учбових, лікувальних, спортивних, видовищних і торговельних будівель, підприємств громадського харчування, дитячих закладів, санаторіїв та будинків відпочинку, будинків для престарілих та інвалідів, робочих та студентських гуртожитків, бань, пралень, підприємств служби побуту, які надають побутові послуги населенню, на потреби інших будівель та установ комунального і культурно-побутового призначення";

3) у п'ятому абзаці замінити слова та цифри "у графи 3 і 4" на слова та цифру "у графу 3";

4) у шостому абзаці замінити слово та цифру "(графа 5)" на слово та цифру "(графа 4)";

5) у сьомому абзаці замінити слово та цифру "(графа 6)" слово та цифри на "(графа 5)".

6. Підпункт 2.14 після третього абзацу доповнити новим четвертим абзацом такого змісту: "Кількість лічильників, установлених у квартирах, у звіті наводиться наростаючим підсумком з урахуванням тимчасово демонтованих для проведення повірки та ремонту. У цей час розрахунки за спожитий газ здійснюються за нормами споживання (за домовленістю зі споживачем)".

 

 

 

 

 

Заступник директора департаменту статистики виробництва – начальник відділу зведених робіт статистики промисловості

Л.М. Лісова