ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

01.08.2006

Київ

369

 

 

 

Про внесення змін та доповнень до інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства № 1-торг "Звіт про товарооборот", № 3-торг "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства"

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України та з метою подальшого удосконалення державних статистичних спостережень зі статистики роздрібної торгівлі та ресторанного господарства та отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

Унести зміни та доповнення до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-торг "Звіт про товарооборот", затвердженої наказом Держкомстату України від 26.07.2005 № 209, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 939/11219, а саме:

1.1. Вилучити з абзацу четвертого пункту 2.1 розділу 2 слова "та ресторанного господарства".

1.2. Пункт 2.1 розділу 2 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"харчових продуктів закладам охорони здоров’я, соціального забезпечення та освіти (лікарняним, профілактичним, будинкам відпочинку, будинкам-інтернатам для громадян похилого віку та інвалідів, загальної освіти, дошкільного виховання, виховання дітей, які залишилися без опіки батьків) для організації харчування відповідних контингентів населення".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий уважати відповідно абзацами шостим та сьомим.

1.3. В абзаці другому пункту 2.2 розділу 2 вилучити слова "та роздрібної мережі".

 

2. Унести зміни та доповнення до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 3-торг "Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства", затвердженої наказом Держкомстату України  від 26.07.2005 № 209, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 941/11221, а саме:

2.1. Доповнити абзац другий розділу 2 в останньому реченні після слів "Не включається продаж" словами "товарів суб'єктам господарювання", після слів "подальшого перепродажу" словами "незалежно від форми оплати, а також продаж карток стартових пакетів, карток поповнення рахунку тощо для телефонного, у тому числі мобільного, зв'язку".

2.2. Розділ 2 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"До роздрібного товарообороту торгових посередників (дилерів, дистриб'юторів), діяльність яких полягає в зближенні продавців (виробників) та покупців, без придбання товарів посередником, включається обсяг продажу товарів населенню та обсяг наданих послуг (комісійні). Так, наприклад, при продажу населенню торговими посередниками легкових автомобілів, які вироблені підприємствами на території України, до їх роздрібного товарообороту незалежно від умов оплати включається обсяг продажу автомобілів та комісійні за надані торговими посередниками послуги".

У зв'язку з цим абзаци четвертий – сьомий уважати відповідно абзацами п'ятим – восьмим.

2.3. Пункт 2.4 розділу 2 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У рядку 428 "Аудіо- відео товари" відображати в вартісному вимірі продаж носіїв даних (стрічки, касети, диски та інші готові магнітні носії, придатні до запису звуку, зображення чи інших даних, а також магнітні диски та стрічки для запису даних на комп'ютерах)".

2.4. В абзаці другому пункту 2.5 розділу 5 замінити цифри "500-507" на цифри "500-506".

 

3. Департаменту статистики торгівлі (Фризоренко А.О.) визначити тираж, підготувати та передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) оригінали інструкцій зі змінами та доповненнями, затвердженими пунктами 1-2 цього наказу, для їх виготовлення.

 

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт із виготовлення та доставки інструкцій зі змінами та доповненнями, затвердженими пунктами 1-2 цього наказу.

 

5. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою інструкцій зі змінами та доповненнями, затвердженими пунктами 1-2 цього наказу, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м.Києві та Управління статистики у м.Севастополі.

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Головка В.А.

 

 

 Голова

 О. Г. Осауленко