ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

01.08.2006

Київ

№ 371

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження зі статистики основних засобів

 

 

 

 

        Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 19, 55 Господарського кодексу України та статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, з метою подальшого удосконалення державних статистичних спостережень зі статистики основних засобів

 

         Н А К А З У Ю:  

 

1. Затвердити форму державного статистичного спостереження №11-ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)", що додається, та ввести її у дію, починаючи зі звіту за 2006 рік.

2. Установити, що господарські організації, їх філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виділені на окремий баланс, органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані подавати достовірну статистичну інформацію за формою державного статистичного спостереження № 11-ОЗ, затвердженою пунктом 1 цього наказу.

3.  Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):

3.1 Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою даних форми державного статистичного спостереження, затвердженої пунктом 1 цього наказу.

3.2 Визначити потрібний тираж, підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) оригінал бланку форми № 11-ОЗ   для виготовлення.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форми на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

5. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення та доставки бланків форми, затвердженої пунктом 1 цього наказу. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови  Головка В.А.

 

 

  

Голова

О.Г. Осауленко