ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

03.10.2006

Київ

460

 

 

 

Про внесення змін та доповнень до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 23-Н "Баланс виробництва та розподілу електричної енергії"

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну статистику”, з метою подальшого вдосконалення державного статистичного спостереження щодо виробництва та розподілу електроенергії

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести зміни та доповнення до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 23-Н “Баланс виробництва та розподілу електричної енергії”, затвердженої наказом Держкомстату України від 29.07.2005 № 213, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.08.2005 за № 930/11210, та ввести їх у дію, починаючи зі звіту за 2006 рік:

 

1.1. Пункт 1.2 викласти в новій редакції:

"1.2. Управління енергосистеми складають звіт з обов’язковим розподілом та ув'язкою даних за областями, у межах території обслуговування та з іншими енергосистемами. Аналогічно складається звіт за енергопостачальними компаніями".

1.2. Пункт 1.3  виключити.

1.3. У зв’язку з цим пункт 1.4 вважати пунктом 1.3.

1.4. Пункт 2.1 доповнити  новим абзацом у редакції:

"За електростанціями потужністю 500 кВт і більше дані про виробництво повинні дорівнювати відповідним даним форм державних статистичних спостережень № 6-тп "Звіт про роботу теплової електростанції" та № 6-тп (гідро) "Звіт про роботу гідроелектростанції".

1.5. Пункт 2.6 доповнити новим реченням у редакції:

"Розподіл за областями технологічних витрат електроенергії на передачу високовольтними мережами регіону (енергосистеми) здійснюється пропорційно споживанню електроенергії в даній області".

1.6. У пункті 2.10 у таблиці у графі "Код за КВЕД (секція, розділ, група, клас, підклас)":

1.6.1. У рядку 24 слово та цифри "підклас 60.21.4" замінити на слово та цифри "із підкласу 60.21.2".

1.6.2. У рядку 25 слово та цифри "підкласи 60.21.2 і 60.21.3" замінити на слово та цифри "із підкласу 60.21.2".

1.6.3. У рядку 28 вилучити літеру, слово та цифри "Р (розділ 95)".

 

2. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.) довести зміни та доповнення до Інструкції, викладені у цьому наказі, до відома головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Головка В.А.

 

 

 

 Голова

 О. Г. Осауленко

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра палива та енергетики України

О.М. Шеберстов

 

Наказ погоджено:

 

Директор департаменту електроенергетики Мінпаливенерго України

С.Я. Меженний