ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

05.10.2006

Київ

№ 466

 

 

 

Про внесення змін до Інструкції зі статистики кількості працівників

 

 

 

 Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України та з метою подальшого вдосконалення статистичної методології й отримання повної, всебічної та об’єктивної  статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

 

1. Унести до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (далі – Інструкція), такі зміни.

1.1. У пункті 1.2 :

абзац третій виключити;

у зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:  

"Якщо підприємство має структурні підрозділи, що розташовані на іншій адміністративній території (місто, район) або займаються іншими видами діяльності, ніж саме підприємство, та складають значну питому вагу (не менше 30%) у загальній кількості працівників, підприємство подає органу державної статистики за своїм місцезнаходженням форми державних статистичних спостережень з праці щодо структурних підрозділів із зазначенням їхньої території розташування та виду економічної діяльності".

1.2. Пункти 2 - 4 додатка до Інструкції викласти в такій редакції:

"2) Розрахунок середньої кількості штатних працівників в еквіваленті повної зайнятості наведено в таблиці.

 

Категорії працівників за нормою тривалості робочого часу

Норма тривалості робочого часу на одного працівника, годин на місяць

Оплачений робочий час,

людино-

години

У тому числі час  надуроч-них робіт

Оплачений робочий час для розрахунку кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості

Кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості

А

1

2

3

4 = 2 - 3

5 = 4 : 1

Зайняті:

  на виробництві

 158,4

 63201,6

 432

 62769,6

 396

  у заводоуправлінні

 176

 10008

 -

 10008

 57

    охоронці

(496,5 : 3) = 165,5

2784

-

2784

17

  молодь до 18 років

 158,4

 158,4

 -

 158,4

 1

Усього штатних працівників

-

76152

432

75720

471

 Крім того :

працівники, прийняті за сумісництвом з інших підприємств (зовнішні сумісники)

 176

 440

 -

 440

 2

  працівники, що виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру

 Х

 Х

 Х

 Х

7

Усього

Х

Х

Х

Х

480

3) Округлення результатів обчислень для відображення у формах державних статистичних спостережень з праці здійснюється за правилом парної цифри. Округлюються цифри поступово справа наліво: якщо остання значуща цифра менше або дорівнює “4”, вона відкидається; якщо – більше або дорівнює “6”, найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю. Якщо остання значуща цифра “5”, найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю, якщо вона непарна, а парна залишається без змін.

У прикладі при розрахунку кількості зовнішніх сумісників маємо результат 440 : 176 = 2,5. При округленні – 2;

4) Кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості  471 + 2 + 7 = 480 осіб".

 2. Департаменту статистики праці (Григорович Н.В.) надавати роз’яснення щодо застосування Інструкції зі змінами, викладеними  у пункті  1 цього наказу.

 3. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики у м. Севастополі довести інформацію щодо затвердження та застосування змін до Інструкції до відома респондентів.

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

        

 

 

Голова

О.Г. Осауленко