ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

24.10.2006

Київ

494

 

 

 

Про затвердження інструкцій щодо

заповнення форм державних

статистичних спостережень з охорони

навколишнього природного

середовища

 

 

  

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику",ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України та з метою удосконалення державних статистичних спостережень з охорони навколишнього середовища

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 

1. Затвердити та ввести в дію з 1січня 2007 року:

 1.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1–екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" (додається).

 1.2. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1–небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення  та утилізацію відходів І-ІІІ класів небезпеки" (додається).

 2. Установити, що респонденти при заповненні форм державних статистичних спостережень:

 2.1. №1екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" використовують Інструкцію, зазначену у підпункті 1.1 пункту 1 цього наказу.

 2.2. №1–небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення  та утилізацію відходів І-ІІІ класів небезпеки" використовують Інструкцію, зазначену у підпункті 1.2 пункту 1 цього наказу.

 3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) визначити потрібний тираж, підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) оригінали інструкцій, заверджених цим наказом, для виготовлення.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки інструкцій, затверджених  цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою інструкцій на адресу Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м.Києві та Управління статистики в м.Севастополі.

6. Визнати такими, що втратили чинність:

6.1 Підпункт 1.1 пункту 1 наказу Держкомстату України від 30.12.2004    № 674,  "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища" зареєстрованого в Мін'юсті   України   25.01.2005 за №97/10377.

6.2 Пункт 1 наказу  Держкомстату України  від  28.09.2005 №289 "Про затвердження Інструкції щодо порядку подання та заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів І-ІІІ класів небезпеки",  зареєстрованого в Мін'юсті України  13.10.2005 за №1200/11480,.

7.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко

                                                                                   

 

 

                   ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони навколишнього

         природного середовища України                                 

 

 

________________  В.Г.Джарти