ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 Держкомстат України

 

НАКАЗ

 

14.11.2006

Київ

№ 520

 

 

 

Про  затвердження   Методики розрахунку системи статистичних ваг  для  поширення результатів вибіркового обстеження  населення (домогосподарств) з питань економічної активності на генеральну сукупність

 

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України „ Про державну статистику” та з метою удосконалення системи показників стану економічно активного населення, їх  аналізу та використання

 

НАКАЗУЮ

 

1. Затвердити та ввести в дію з 01 грудня 2006 року схвалену методичною комісією Держкомстату Методику розрахунку системи статистичних ваг для поширення результатів вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності на генеральну сукупність ( далі-Методика),  що додається.

2. Департаменту статистики праці (Григорович Н.В.):

2.1.Запровадити у практику роботи методику, затверджену пунктом 1 цього наказу.

2.2.Довести Методику, затверджену пунктом 1 цього наказу до відома Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, у м. Києві та Управління статистики у  м. Севастополі. 

3. Визнати таким, що втратив чинність з 01 грудня 2006 року наказ Держкомстату України  від 09.04.2001 №185 „Про затвердження методики  розповсюдження на генеральну сукупність результатів щоквартального вибіркового обстеження економічної активності населення”.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

 

 

 

 Голова

 О. Г. Осауленко