Державний комітет статистики УкраЇни

(Держкомстат України)

 

НАКАЗ

 

 

01.12.2006

Київ

  579

 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання рахунків сектору фінансових корпорацій за підсекторами

 

 

 

Відповідно до статті 14 Закону України “Про державну статистику” та з метою  забезпечення доступності, гласності і відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити схвалені методичною комісією Держкомстату Методичні рекомендації щодо складання рахунків сектору фінансових корпорацій за підсекторами (далі Методичні рекомендації), що додаються.

2. Департаменту макроекономічної статистики (Нікітіній І.М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці Методичних рекомендацій, затверджених пунктом 1 цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Шишкіну К.М.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко