ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

02.07.2007

Київ

189

 

 

 

Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність

 

 

 

Відповідно до Закону України "Про державну статистику" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати такими, що втратили чинність:

1.1. Наказ Міністерства статистики України від  07.12.95 №319 "Про  затвердження форми державної статистичної звітності по формі № 1-екологічні фонди та Інструкції по її складанню", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.95 за №475/1011.

1.2. Наказ Міністерства статистики України від 13.05.96 №135 "Про затвердження форми державної статистичної звітності по формі №1-екологічні витрати та Інструкції по її складанню", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.05.96 за №250/1275.

1.3. Наказ Держкомстату України від 30.08.2004 №497 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень в галузі сільського господарства" в частині Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №6-мех "Стан сільськогосподарської техніки та надходження пального на "__"      200   року", затвердженої пунктом 1 наказу, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.09.2004 за №1134/9733.

1.4. Наказ Держкомстату України від 24.06.2005 №162 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень в галузі сільського господарства" в частині Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №5-сг "Сортові посіви під урожай 200_року", затвердженої підпунктом 1.6 пункту 1 наказу, зареєстрованої в  Міністерстві юстиції України 12.07.2005 за  №731/11011.

1.5. Наказ Держкомстату України від 07.07.2005 №169 "Про затвердження форм переписних листів та інструкцій щодо проведення обліку (перепису) поголів'я худоби у домашніх господарствах за станом на 1 січня 2006 року" в частині форми №5  "Переписний лист перевірки (контрольного обходу) чисельності худоби у домашніх господарствах сільської місцевості та міських населених пунктів", затвердженої підпунктом 1.2 пункту 1 наказу та в частині інструкцій щодо проведення обліку (перепису) поголів’я худоби  у домашніх господарствах, затверджених пунктом 3 наказу, зареєстрованих в  Міністерстві юстиції України 20.07.2005 за №779/11059.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.

 

 

Голова

О.Г.Осауленко