ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

12.07.2007

Київ

№215

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо промислової діяльності

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 19, 55 Господарського кодексу України та статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, з метою подальшого удосконалення державних статистичних спостережень щодо промислової діяльності та отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень щодо промислової діяльності (додаються)  та ввести їх в дію:

1.1. Річні – зі звіту за 2007 рік:

№1П-НПП (коротка, річна) “Звіт про виробництво промислової продукції”;

№1П-НПП (річна) “Звіт про виробництво промислової продукції”;

№23-Н “Баланс виробництва та розподілу електричної енергії”;

№24-енергетика “Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок)”;

№6-ЕД “Звіт про роботу електростанцій та підстанцій дистанції електропостачання”;

№6-тп “Звіт про роботу теплової електростанції”;

№6-тп (гідро) “Звіт про роботу гідроелектростанції”;

№1-водопровід “Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі)”;

№1-газ “Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу”;

№1-теп “Звіт про постачання теплоенергії”.

1.2. Періодичні:

  – зі звіту за січень 2008 року:

№1-П (термінова) “Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)”;

№1-ПЕ “Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води”.

 – зі звіту за I квартал 2008 року:

№1П-НПП (коротка, квартальна) “Звіт про виробництво промислової продукції”.

2. Поширити затверджені цим наказом форми державних статистичних спостережень на юридичних осіб та їх відокремлені підрозділи, які розміщені на території України і займаються видами діяльності, що класифікуються за секціями “C”, “D”, “E” КВЕД, незалежно від основного виду діяльності.

3. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):

3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) оригінали бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом, для виготовлення.

3.2. Здійснювати методологічне керівництво збиранням та розробкою даних форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування робіт з виготовлення та доставки бланків форм, затверджених цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених пунктом 1 цього наказу, на адреси головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

6. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання даних за формами державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом.

7. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держкомстату:

7.1. Від 18.07.2002 №274 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо промислової діяльності підприємств і організацій”, від 21.07.2003 №227 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо промислової діяльності підприємств і організацій”, від 19.07.2005 №196 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо промислової діяльності” в частині затвердження форм №1П-НПП (коротка, річна), №1П-НПП (річна), №24-енергетика, №6-тп, №6-тп (гідро), №1-водопровід, від 29.06.2006 №284 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо промислової діяльності” в частині затвердження форми №1-газ, від 07.09.2006 №423 “Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 23-Н “Баланс виробництва та розподілу електричної енергії” – з 1 січня 2008 року.

7.2. Від 19.07.2005 №196 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо промислової діяльності” в частині затвердження форми №1П-НПП (коротка, квартальна), від 29.06.2006 №284 “Про затвердження форм державних статистичних спостережень щодо промислової діяльності” в частині затвердження форм №1-П (термінова) та №1-ПЕ – з 1 лютого 2008 року.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейко В.О.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко