ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

20.07.2007

Київ

№228

 

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики й отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

 

НАКАЗУЮ :

 

1. Затвердити та ввести в дію:

 1.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-послуги „Звіт про обсяги реалізованих послуг” (річна), що додається, зі звіту за 2007 рік.

 1.2. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-послуги „Звіт про обсяги реалізованих послуг” (місячна), що додається, зі звіту за січень 2008 року.

1.3. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 2-інф, річна „Звіт про наявність обчислювальної техніки”, що додається, зі звіту за 2007 рік.

2. Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи при заповненні форм державних статистичних спостережень № 1-послуги „Звіт про обсяги реалізованих послуг”(річна), № 1-послуги „Звіт про обсяги реалізованих послуг”(місячна), № 2-інф „Звіт про наявність обчислювальної техніки”(річна) використовують інструкції, затверджені цим наказом.  

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.) визначити необхідний тираж і передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) оригінали інструкцій, затверджених цим наказом.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.)  забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки інструкцій, затверджених цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою інструкцій, затверджених цим наказом,  на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

6. Уважати такими, що втратили чинність:

6.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-послуги, місячна „Звіт про обсяги реалізованих послуг” зі звіту за січень 2008 року, Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-послуги, річна „Звіт про обсяги реалізованих послуг” зі звіту за 2007 рік, затверджені наказом Держкомстату України від 17.06.2004 № 382 „Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з обліку послуг” та зареєстровані в Мін’юсті України 02.07.2004 за №810/9409, №811/9410.

6.2. Наказ Держкомстату України від 26.05.2004 №341 „Про затвердження форми державного статистичного спостереження у сфері інформатизації та Інструкції щодо її складання”, зареєстрований в Мін’юсті України 10.06.2004 за №713/9312 зі звіту за 2007 рік.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко