ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

20.07.2007

Київ

№229

 

Про затвердження форми державного статистичного спостереження  № 1-ціни (послуги) „Звіт про ціни підприємств-виробників послуг”(квартальна)

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статі 19 та 55 Господарського кодексу України, з метою удосконалення та координації статистичної методології відповідно до  міжнародних рекомендацій та отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести у дію зі звіту за І квартал 2008 року форму державного статистичного спостереження № 1-ціни (послуги) „Звіт про ціни підприємств-виробників послуг” (квартальна), що додається.

2. Поширити затверджену цим наказом форму на підприємства-юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, для яких основним видом економічної діяльності є надання послуг за секцією К (згідно КВЕД).

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):

3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою даних за формою державного статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

3.2. Визначити необхідний тираж і передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) оригінал бланку форми державного статистичного спостереження, затверджений цим наказом.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.)  забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки бланку форми державного статистичного спостереження, затвердженого цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланку форми державного статистичного спостереження, затвердженого цим наказом на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

6. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі забезпечити в установленому порядку збирання, розробку і подання  даних за формою державного  статистичного спостереження, затвердженою цим наказом.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови  Власенко Н.С.

 

 

 

Голова

О.Г.Осауленко