ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

(Держкомстат України)

НАКАЗ

 

20.07.2007

Київ

234

 

Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій

 

 

 

 

 

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України “Про державну статистику”, враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та 55 Господарського кодексу України, з метою отримання повної, всебічної та об’єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форми державних статистичних спостережень, що додаються, і ввести їх у дію, починаючи зі звіту за 2007 рік:

1.1. № 1-наука „Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт” (квартальна).

1.2. № 3-наука „Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт” (річна).

1.3. № 1-інновація „Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства” (річна).

1.4. № 4-нт „Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності” (річна).

1.5. № 7-нт (ліцензії) „Звіт про укладання договорів стосовно розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності” (річна).

1.6. № ДН „Картка обліку доктора наук” (річна).

1.7. Додаток № 1 до форми № ДН „Список змін до картки доктора наук” (річна).

1.8. Додаток № 2 до форми № ДН „Список докторів наук, які вибули у звітному періоді” (річна).

1.9. № КН „Картка обліку кандидата наук” (річна).

1.10. Додаток № 1 до форми № КН „Список змін до картки кандидата наук” (річна).

1.11. Додаток № 2 до форми № КН „Список кандидатів наук, які вибули у звітному періоді” (річна).

2. Поширити форми державних статистичних спостережень, затверджені цим наказом, на юридичних осіб усіх організаційно-правових форм господарювання та їх відокремлені підрозділи.

3. Департаменту статистики послуг (Калачова І.В.):

3.1. Визначити необхідний тираж, підготувати і передати для виготовлення адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н.О.) оригінали бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом.

3.2. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою звітів за формами, затвердженими цим наказом.

4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг із виготовлення та доставки бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених цим наказом.

5. Адміністративно-господарському департаменту (Ісаєва Н.О.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою бланків форм державних статистичних спостережень, затверджених пунктом 1 цього наказу, на адресу головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

6. Головному міжрегіональному управлінню статистики у м.Києві і головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання звітів за формами державних статистичних спостережень, затвердженими цим наказом, у встановлені терміни.

7. Визнати такими, що втратили чинність з 01.01.2008:

наказ Держкомстату України від 18.06.1999 № 205 „Про затвердження форм державної статистичної звітності із статистики науково-технічного прогресу”;

наказ Держкомстату України від 28.11.2005 № 383 „Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій”;

наказ Держкомстату України від 19.07.2006 № 339 „Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 4-нт і № 7-нт (ліцензії)”;

наказ Держкомстату України від 19.10.2006 № 338 „Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 3-наука і № 1-інновація”.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

  

  

 

Голова

О.Г.Осауленко